การแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

       สมาคมแลกเปลี่ยนบุคลากรไทยจีน ร่วมด้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง สถานีวิทยุ China Radio International ประจำภาคพื้นเอเชีย  สำนักข่าวซินหัว ประจำประเทศไทย และโรงเรียนภาษาสายสัมพนัธ์  ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน “ Friendship Cup ครั้งที่ 8” ขึ้น เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน  2558     ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  วิทยาเขตรังสิต 

      การแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ หนิง ฟู่ ขุย เอกอัคราชทูต ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย  อ.เพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยลัยกรุงเทพ  ศ. เฉิน  อัน  ผู้อำนวยการ China Radio International ประจำภาคพื้นเอเชีย คุณ หมิง ต้าจวิน  ผู้อำนวยการสำนักข่าวซินหัว ประจำประเทศไทย รองศาสตราจารย์ อู๋ เยี่ยน  รองคณบดีคณะการศึกษาสำหรับชาวต่างชาติ และรองศาสตราจารย์ หลัว อี้หยวน รองคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก  มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง ร่วมเปิดงาน  ในงานนี้มี คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองเข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 1,500 คน ซึ่งผู้เข้าแข่งขันมาจากสถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจำนวน 30 สถาบัน

      การแข่งขันทักษะภาษาจีนในครั้งนี้ จัดขึ้นในหัวข้อ “One Bellt, One Road” initiative  ซึ่งประกอบด้วย การแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีน การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน การแข่งขันคัดลายมือ และการแข่งขันร้องและเต้นประกอบเพลงจีน การแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการตอบรับ จากคณาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาเป็นอย่างดี โดยมีนักเรียนและนักศึกษามาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนกว่า 400 คน บรรยากาศภายในงานคึกคัก อบอุ่น และเต็มไปด้วยเสียงปรบมืออย่างไม่ขาดสาย ทั้งนี้ทางคณะกรรมการการจัดงานได้เตรียมถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจำนวนกว่า 2 แสนบาท เพื่อมอบให้กับผู้ที่ชนะการแข่งขัน ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศ กวางตุ้งยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 8 ทุนการศึกษาอีกด้วย

      การแข่งขันทักษะภาษาจีน “ Friendship Cup ”จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2550 โดยโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ เป็นการแข่งขันภาษาจีนที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่มีสัญชาติไทยที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ โดยจัดการแข่งขันออกเป็นสองระดับ คือระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีน เพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาจีนของผู้เรียนภาษาจีนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนภาษาจีนมีความรู้ ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมจีน รวมถึงมีแรงจูงใจในการเรียนรู้เพื่อต่อยอดทางด้านภาษาจีนต่อไป

 

 

  

ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กล่าวเปิดงาน Friendship Cup ครั้งที่ 8

 

 

รองศาสตราจารย์ อู๋ เยี่ยน  รองคณบดีคณะการศึกษาสำหรับชาวต่างชาติ 

และรองศาสตราจารย์ หลัว อี้หยวน รองคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก  

มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง 

กล่าวเปิดงาน Friendship Cup ครั้งที่ 8

 

 

 

บรรยากาศภายในงาน Friendship Cup ครั้งที่ 8

 

 

 

การแข่งขันตอบปัญหา

 

 

     การแข่งขันคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                 การแข่งขันคัดลายมือ(พู่กัน) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

 การแข่งขันคัดลายมือ(พู่กัน) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

 

 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษา

 

 

การแข่งขันร้องและเต้นประกอบเพลงจีน 

 

 

การแข่งขันร้องและเต้นประกอบเพลงจีน 

 

 

 

พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆ

 

 

พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆ

 

 

พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆ

 

 

พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆ

       สมาคมแลกเปลี่ยนบุคลากรไทยจีน ร่วมด้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง สถานีวิทยุ China Radio International ประจำภาคพื้นเอเชีย  สำนักข่าวซินหัว ประจำประเทศไทย และโรงเรียนภาษาสายสัมพนัธ์  ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน “ Friendship Cup ครั้งที่ 8” ขึ้น เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน  2558     ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  วิทยาเขตรังสิต 

      การแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ หนิง ฟู่ ขุย เอกอัคราชทูต ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย  อ.เพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยลัยกรุงเทพ  ศ. เฉิน  อัน  ผู้อำนวยการ China Radio International ประจำภาคพื้นเอเชีย คุณ หมิง ต้าจวิน  ผู้อำนวยการสำนักข่าวซินหัว ประจำประเทศไทย รองศาสตราจารย์ อู๋ เยี่ยน  รองคณบดีคณะการศึกษาสำหรับชาวต่างชาติ และรองศาสตราจารย์ หลัว อี้หยวน รองคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก  มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง ร่วมเปิดงาน  ในงานนี้มี คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองเข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 1,500 คน ซึ่งผู้เข้าแข่งขันมาจากสถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจำนวน 30 สถาบัน

      การแข่งขันทักษะภาษาจีนในครั้งนี้ จัดขึ้นในหัวข้อ “One Bellt, One Road” initiative  ซึ่งประกอบด้วย การแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีน การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน การแข่งขันคัดลายมือ และการแข่งขันร้องและเต้นประกอบเพลงจีน การแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการตอบรับ จากคณาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาเป็นอย่างดี โดยมีนักเรียนและนักศึกษามาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนกว่า 400 คน บรรยากาศภายในงานคึกคัก อบอุ่น และเต็มไปด้วยเสียงปรบมืออย่างไม่ขาดสาย ทั้งนี้ทางคณะกรรมการการจัดงานได้เตรียมถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจำนวนกว่า 2 แสนบาท เพื่อมอบให้กับผู้ที่ชนะการแข่งขัน ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศ กวางตุ้งยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 8 ทุนการศึกษาอีกด้วย

      การแข่งขันทักษะภาษาจีน “ Friendship Cup ”จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2550 โดยโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ เป็นการแข่งขันภาษาจีนที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่มีสัญชาติไทยที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ โดยจัดการแข่งขันออกเป็นสองระดับ คือระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีน เพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาจีนของผู้เรียนภาษาจีนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนภาษาจีนมีความรู้ ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมจีน รวมถึงมีแรงจูงใจในการเรียนรู้เพื่อต่อยอดทางด้านภาษาจีนต่อไป

 

 

  

ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กล่าวเปิดงาน Friendship Cup ครั้งที่ 8

 

 

รองศาสตราจารย์ อู๋ เยี่ยน  รองคณบดีคณะการศึกษาสำหรับชาวต่างชาติ 

และรองศาสตราจารย์ หลัว อี้หยวน รองคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก  

มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง 

กล่าวเปิดงาน Friendship Cup ครั้งที่ 8

 

 

 

บรรยากาศภายในงาน Friendship Cup ครั้งที่ 8

 

 

 

การแข่งขันตอบปัญหา

 

 

     การแข่งขันคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                 การแข่งขันคัดลายมือ(พู่กัน) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

 การแข่งขันคัดลายมือ(พู่กัน) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

 

 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษา

 

 

การแข่งขันร้องและเต้นประกอบเพลงจีน 

 

 

การแข่งขันร้องและเต้นประกอบเพลงจีน 

 

 

 

พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆ

 

 

พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆ

 

 

พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆ

 

 

พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆ

       สมาคมแลกเปลี่ยนบุคลากรไทยจีน ร่วมด้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง สถานีวิทยุ China Radio International ประจำภาคพื้นเอเชีย  สำนักข่าวซินหัว ประจำประเทศไทย และโรงเรียนภาษาสายสัมพนัธ์  ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน “ Friendship Cup ครั้งที่ 8” ขึ้น เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน  2558     ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  วิทยาเขตรังสิต 

      การแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ หนิง ฟู่ ขุย เอกอัคราชทูต ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย  อ.เพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยลัยกรุงเทพ  ศ. เฉิน  อัน  ผู้อำนวยการ China Radio International ประจำภาคพื้นเอเชีย คุณ หมิง ต้าจวิน  ผู้อำนวยการสำนักข่าวซินหัว ประจำประเทศไทย รองศาสตราจารย์ อู๋ เยี่ยน  รองคณบดีคณะการศึกษาสำหรับชาวต่างชาติ และรองศาสตราจารย์ หลัว อี้หยวน รองคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก  มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง ร่วมเปิดงาน  ในงานนี้มี คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองเข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 1,500 คน ซึ่งผู้เข้าแข่งขันมาจากสถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจำนวน 30 สถาบัน

      การแข่งขันทักษะภาษาจีนในครั้งนี้ จัดขึ้นในหัวข้อ “One Bellt, One Road” initiative  ซึ่งประกอบด้วย การแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีน การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน การแข่งขันคัดลายมือ และการแข่งขันร้องและเต้นประกอบเพลงจีน การแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการตอบรับ จากคณาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาเป็นอย่างดี โดยมีนักเรียนและนักศึกษามาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนกว่า 400 คน บรรยากาศภายในงานคึกคัก อบอุ่น และเต็มไปด้วยเสียงปรบมืออย่างไม่ขาดสาย ทั้งนี้ทางคณะกรรมการการจัดงานได้เตรียมถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจำนวนกว่า 2 แสนบาท เพื่อมอบให้กับผู้ที่ชนะการแข่งขัน ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศ กวางตุ้งยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 8 ทุนการศึกษาอีกด้วย

      การแข่งขันทักษะภาษาจีน “ Friendship Cup ”จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2550 โดยโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ เป็นการแข่งขันภาษาจีนที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่มีสัญชาติไทยที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ โดยจัดการแข่งขันออกเป็นสองระดับ คือระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีน เพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาจีนของผู้เรียนภาษาจีนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนภาษาจีนมีความรู้ ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมจีน รวมถึงมีแรงจูงใจในการเรียนรู้เพื่อต่อยอดทางด้านภาษาจีนต่อไป

 

 

  

ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กล่าวเปิดงาน Friendship Cup ครั้งที่ 8

 

 

รองศาสตราจารย์ อู๋ เยี่ยน  รองคณบดีคณะการศึกษาสำหรับชาวต่างชาติ 

และรองศาสตราจารย์ หลัว อี้หยวน รองคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก  

มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง 

กล่าวเปิดงาน Friendship Cup ครั้งที่ 8

 

 

 

บรรยากาศภายในงาน Friendship Cup ครั้งที่ 8

 

 

 

การแข่งขันตอบปัญหา

 

 

     การแข่งขันคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                 การแข่งขันคัดลายมือ(พู่กัน) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

 การแข่งขันคัดลายมือ(พู่กัน) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

 

 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษา

 

 

การแข่งขันร้องและเต้นประกอบเพลงจีน 

 

 

การแข่งขันร้องและเต้นประกอบเพลงจีน 

 

 

 

พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆ

 

 

พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆ

 

 

พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆ

 

 

พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆ