กิจกรรม Outing Trip ระหว่างวันที่ 9 -10 พฤษภาคม 2558 ณ บ้านกรูดรีสอร์ท กิจกรรม Outing Trip ระหว่างวันที่ 9 -10 พฤษภาคม 2558 ณ บ้านกรูดรีสอร์ท กิจกรรม Outing Trip ระหว่างวันที่ 9 -10 พฤษภาคม 2558 ณ บ้านกรูดรีสอร์ท

Friendship International Education จัดกิจกรรม Outing Trip ระหว่างวันที่ 9-10พฤษภาคม 2558 โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดไปดำน้ำดูประการังที่เกาะทะลุ และเข้าพักร่วมกิจกรรมสันทนาการต่างๆ อย่างสนุกสนาน ที่บ้านกรูดรีสอร์ท อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี โดยปีนี้ผู้บริหารได้มอบทอง 1 บาทให้แก่บุคลากรของสถาบัน 6 ท่าน ที่ทำงานมายาวนาน ถึง 5 ปี และภายในงานมีการจับฉลากรางวัล ไอแพด และเงินรางวัลมากมาย 
 

ดำน้ำดูประการังที่เกาะทะลุ

ผู้บริหารมอบทอง 1 บาทให้แก่บุคลากรของสถาบัน 6 ท่าน ที่ทำงานมายาวนานถึง 5 ปี

จับฉลากแลกของรางวัล

ผู้ที่ได้รับไอแพดจากการจับฉลาก

การประกวดการแต่งกายชุดฮาวาย    มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด

Friendship International Education จัดกิจกรรม Outing Trip ระหว่างวันที่ 9-10พฤษภาคม 2558 โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดไปดำน้ำดูประการังที่เกาะทะลุ และเข้าพักร่วมกิจกรรมสันทนาการต่างๆ อย่างสนุกสนาน ที่บ้านกรูดรีสอร์ท อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี โดยปีนี้ผู้บริหารได้มอบทอง 1 บาทให้แก่บุคลากรของสถาบัน 6 ท่าน ที่ทำงานมายาวนาน ถึง 5 ปี และภายในงานมีการจับฉลากรางวัล ไอแพด และเงินรางวัลมากมาย 
 

ดำน้ำดูประการังที่เกาะทะลุ

ผู้บริหารมอบทอง 1 บาทให้แก่บุคลากรของสถาบัน 6 ท่าน ที่ทำงานมายาวนานถึง 5 ปี

จับฉลากแลกของรางวัล

ผู้ที่ได้รับไอแพดจากการจับฉลาก

การประกวดการแต่งกายชุดฮาวาย    มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด

Friendship International Education จัดกิจกรรม Outing Trip ระหว่างวันที่ 9-10พฤษภาคม 2558 โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดไปดำน้ำดูประการังที่เกาะทะลุ และเข้าพักร่วมกิจกรรมสันทนาการต่างๆ อย่างสนุกสนาน ที่บ้านกรูดรีสอร์ท อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี โดยปีนี้ผู้บริหารได้มอบทอง 1 บาทให้แก่บุคลากรของสถาบัน 6 ท่าน ที่ทำงานมายาวนาน ถึง 5 ปี และภายในงานมีการจับฉลากรางวัล ไอแพด และเงินรางวัลมากมาย 
 

ดำน้ำดูประการังที่เกาะทะลุ

ผู้บริหารมอบทอง 1 บาทให้แก่บุคลากรของสถาบัน 6 ท่าน ที่ทำงานมายาวนานถึง 5 ปี

จับฉลากแลกของรางวัล

ผู้ที่ได้รับไอแพดจากการจับฉลาก

การประกวดการแต่งกายชุดฮาวาย    มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด