หลักสูตรอบรมภาษาจีนระยะสั้น ณ มหานครกวางโจว หลักสูตรอบรมภาษาจีนระยะสั้น ณ มหานครกวางโจว หลักสูตรอบรมภาษาจีนระยะสั้น ณ มหานครกวางโจว

เริ่มสมัครแล้ววันนี้ (((( ฟรีค่าดำเนินการ ))))

 

โครงการอบรมภาษาจีนระยะสั้น ณ Guangdong University of Foreign Studies มหานครกวางโจว

 

-  หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น 8 สัปดาห์

 

-  สำหรับน้องๆ หรือผู้สนใจสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้

 

-  เริ่มเรียน 05/05/2016 – 24/06/2016 (8 สัปดาห์)

 

-  ระยะเวลาที่ต้องการเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

 

-  เปิดรับสมัครผู้เรียนทั้งระดับต้น (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน), ระดับกลาง และระดับสูง

 

-  อัตราค่าเล่าเรียนรวม 56,400* บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน)

 

-  อัตราค่าเล่าเรียนรวม ประกอบด้วย

 

   1. ค่าเรียน 4,700 หยวน

 

   2. ค่าสมัครเรียน 500 หยวน

 

   3. ค่าหอพักห้องคู่  1,000 หยวน/เดือน

 

   4. ค่าตั๋วเครื่องบิน TG (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชั้นประหยัด ประมาณ 15,000 บาท)

 

   5. ค่าทำวิซ่า 1,800 บาทราคาค่าสมัคร

 

*ราคาค่าสมัคร ค่าเรียนและค่าที่พักคำนวณในอัตรา 1 หยวน = 5.5 บาท

 

ติดต่อสมัครเรียนได้ที่ 02-258-7771-2 / 095-250-9820

เริ่มสมัครแล้ววันนี้ (((( ฟรีค่าดำเนินการ ))))

 

โครงการอบรมภาษาจีนระยะสั้น ณ Guangdong University of Foreign Studies มหานครกวางโจว

 

-  หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น 8 สัปดาห์

 

-  สำหรับน้องๆ หรือผู้สนใจสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้

 

-  เริ่มเรียน 05/05/2016 – 24/06/2016 (8 สัปดาห์)

 

-  ระยะเวลาที่ต้องการเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

 

-  เปิดรับสมัครผู้เรียนทั้งระดับต้น (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน), ระดับกลาง และระดับสูง

 

-  อัตราค่าเล่าเรียนรวม 56,400* บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน)

 

-  อัตราค่าเล่าเรียนรวม ประกอบด้วย

 

   1. ค่าเรียน 4,700 หยวน

 

   2. ค่าสมัครเรียน 500 หยวน

 

   3. ค่าหอพักห้องคู่  1,000 หยวน/เดือน

 

   4. ค่าตั๋วเครื่องบิน TG (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชั้นประหยัด ประมาณ 15,000 บาท)

 

   5. ค่าทำวิซ่า 1,800 บาทราคาค่าสมัคร

 

*ราคาค่าสมัคร ค่าเรียนและค่าที่พักคำนวณในอัตรา 1 หยวน = 5.5 บาท

 

ติดต่อสมัครเรียนได้ที่ 02-258-7771-2 / 095-250-9820

เริ่มสมัครแล้ววันนี้ (((( ฟรีค่าดำเนินการ ))))

 

โครงการอบรมภาษาจีนระยะสั้น ณ Guangdong University of Foreign Studies มหานครกวางโจว

 

-  หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น 8 สัปดาห์

 

-  สำหรับน้องๆ หรือผู้สนใจสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้

 

-  เริ่มเรียน 05/05/2016 – 24/06/2016 (8 สัปดาห์)

 

-  ระยะเวลาที่ต้องการเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

 

-  เปิดรับสมัครผู้เรียนทั้งระดับต้น (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน), ระดับกลาง และระดับสูง

 

-  อัตราค่าเล่าเรียนรวม 56,400* บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน)

 

-  อัตราค่าเล่าเรียนรวม ประกอบด้วย

 

   1. ค่าเรียน 4,700 หยวน

 

   2. ค่าสมัครเรียน 500 หยวน

 

   3. ค่าหอพักห้องคู่  1,000 หยวน/เดือน

 

   4. ค่าตั๋วเครื่องบิน TG (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชั้นประหยัด ประมาณ 15,000 บาท)

 

   5. ค่าทำวิซ่า 1,800 บาทราคาค่าสมัคร

 

*ราคาค่าสมัคร ค่าเรียนและค่าที่พักคำนวณในอัตรา 1 หยวน = 5.5 บาท

 

ติดต่อสมัครเรียนได้ที่ 02-258-7771-2 / 095-250-9820