นิยมสรรพนาม每และ各 นิยมสรรพนาม每และ各 นิยมสรรพนาม每และ各

每และ各

   每 แปลว่า ทุก เน้นเฉพาะราย ส่วน 各 แปลว่า แต่ละ เน้นทั่วไป

  各 สามารถขยายคำนามที่เกี่ยวกับองค์กร หน่วยงาน หมู่คณะ ฯลฯ โดยตรงได้ ส่วน每ปกติต้องอาศัยลักษณนามจึงจะขยายคำนามได้ เช่น

คำศัพท์จีน

พินอิน

คำแปล

各地

gè dì

แต่ละที่                   

各国

gè guó

แต่ละประเทศ                

各年级

gè niánjí

แต่ละชั้นเรียน                  

各公司

gè gongsī

แต่ละบริษัท                 

各部门

gè bùmén

แต่ละแผนก

地方

měi gè dìfāng

ทุกที่                   

国家

měi gè guójiā

ทุกประเทศ                   

年级

měi gè niánjí

ทุกชั้นเรียน                    

公司

měi gè gōngsī

ทุกบริษัท                      

部门

měi gè bùmén

ทุกแผนก

 

คำนามบางคำใช้ 每หรือ 各 ขยายได้ทั้งคู่ โดยไม่ต้องอาศัยลักษณนาม เช่น

คำศัพท์จีน

พินอิน

คำแปล

每/各人

měi /gèrén

ทุก/แต่ละคน                      

每/各方面

měi / gè fang miàn

ทุก/แต่ละด้าน                       

每/各班

měi / gèbān

ทุก/แต่ละชั้นเรียน            

每/各家

měi / gèjiā

ทุก/แต่ละครอบครัว

 

 สามารถใช้ 每  ขยายคำนามกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่งที่ไม่มีลักษณะนามหรือละลักษณนามได้ แต่ใช้ 各 ไม่ได้  เช่น

คำศัพท์จีน

พินยิน

คำแปล

每年(各年x)

měinián (gènián x)                                 

ทุกปี                                                   

每月(各月x)

měi yuè (gè yuè x)                                  

ทุกเดือน                                                  

每天(各天x)

měi tiān (gè tiān x)

ทุกวัน

每小时(各小时x)

měi xiǎoshí (gè xiǎo shí x)                                 

ทุกชั่วโมง

每星期(各星期x)

měi xīngqí (de xīngqí x)

ทุกสัปดาห์

 

 ลักษณนามที่ใช้ประกบ 各มีจำนวนจำกัด  ส่วน 每 ไม่มีกำจัด  เช่น

คำศัพท์จีน

พินอิน

คำแปล

每/各个

měi / gè ge

ทุก/แต่ละอัน 

每/各级

měi /gè jí

ทุก/แต่ละชั้น

每/各种

měi / gè zhǒng

ทุก/แต่ละชนิด

每/各项

měi / gè xiàng

ทุก/แต่ละรายการ

每张画(各张画x)

měi zhāng huà (gè zhāng huà x)  

รูปภาพทุกใบ                                                           

每头猪(各头猪x)

měi tóu zhū (gè tóu zhū x)

 

หมูทุกตัว

 

 

每และ各

   每 แปลว่า ทุก เน้นเฉพาะราย ส่วน 各 แปลว่า แต่ละ เน้นทั่วไป

  各 สามารถขยายคำนามที่เกี่ยวกับองค์กร หน่วยงาน หมู่คณะ ฯลฯ โดยตรงได้ ส่วน每ปกติต้องอาศัยลักษณนามจึงจะขยายคำนามได้ เช่น

คำศัพท์จีน

พินอิน

คำแปล

各地

gè dì

แต่ละที่                   

各国

gè guó

แต่ละประเทศ                

各年级

gè niánjí

แต่ละชั้นเรียน                  

各公司

gè gongsī

แต่ละบริษัท                 

各部门

gè bùmén

แต่ละแผนก

每个地方

měi gè dìfāng

ทุกที่                   

每个国家

měi gè guójiā

ทุกประเทศ                   

每个年级

měi gè niánjí

ทุกชั้นเรียน                    

每个公司

měi gè gōngsī

ทุกบริษัท                      

每个部门

měi gè bùmén

ทุกแผนก

 

คำนามบางคำใช้ 每หรือ 各 ขยายได้ทั้งคู่ โดยไม่ต้องอาศัยลักษณนาม เช่น

คำศัพท์จีน

พินอิน

คำแปล

每/各人

měi /gèrén

ทุก/แต่ละคน                      

每/各方面

měi / gè fang miàn

ทุก/แต่ละด้าน                       

每/各班

měi / gèbān

ทุก/แต่ละชั้นเรียน            

每/各家

měi / gèjiā

ทุก/แต่ละครอบครัว

 

 สามารถใช้ 每  ขยายคำนามกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่งที่ไม่มีลักษณะนามหรือละลักษณนามได้ แต่ใช้ 各 ไม่ได้  เช่น

คำศัพท์จีน

พินยิน

คำแปล

每年(各年x)

měinián (gènián x)                                 

ทุกปี                                                   

每月(各月x)

měi yuè (gè yuè x)                                  

ทุกเดือน                                                  

每天(各天x)

měi tiān (gè tiān x)

ทุกวัน

每小时(各小时x)

měi xiǎoshí (gè xiǎo shí x)                                 

ทุกชั่วโมง

每星期(各星期x)

měi xīngqí (de xīngqí x)

ทุกสัปดาห์

 

 ลักษณนามที่ใช้ประกบ 各มีจำนวนจำกัด  ส่วน 每 ไม่มีกำจัด  เช่น

คำศัพท์จีน

พินอิน

คำแปล

每/各个

měi / gè ge

ทุก/แต่ละอัน 

每/各级

měi /gè jí

ทุก/แต่ละชั้น

每/各种

měi / gè zhǒng

ทุก/แต่ละชนิด

每/各项

měi / gè xiàng

ทุก/แต่ละรายการ

每张画(各张画x)

měi zhāng huà (gè zhāng huà x)  

รูปภาพทุกใบ                                                           

每头猪(各头猪x)

měi tóu zhū (gè tóu zhū x)

 

หมูทุกตัว

 

 

每และ各

   每 แปลว่า ทุก เน้นเฉพาะราย ส่วน 各 แปลว่า แต่ละ เน้นทั่วไป

  各 สามารถขยายคำนามที่เกี่ยวกับองค์กร หน่วยงาน หมู่คณะ ฯลฯ โดยตรงได้ ส่วน每ปกติต้องอาศัยลักษณนามจึงจะขยายคำนามได้ เช่น

คำศัพท์จีน

พินอิน

คำแปล

各地

gè dì

แต่ละที่                   

各国

gè guó

แต่ละประเทศ                

各年级

gè niánjí

แต่ละชั้นเรียน                  

各公司

gè gongsī

แต่ละบริษัท                 

各部门

gè bùmén

แต่ละแผนก

每个地方

měi gè dìfāng

ทุกที่                   

每个国家

měi gè guójiā

ทุกประเทศ                   

每个年级

měi gè niánjí

ทุกชั้นเรียน                    

每个公司

měi gè gōngsī

ทุกบริษัท                      

每个部门

měi gè bùmén

ทุกแผนก

 

คำนามบางคำใช้ 每หรือ 各 ขยายได้ทั้งคู่ โดยไม่ต้องอาศัยลักษณนาม เช่น

คำศัพท์จีน

พินอิน

คำแปล

每/各人

měi /gèrén

ทุก/แต่ละคน                      

每/各方面

měi / gè fang miàn

ทุก/แต่ละด้าน                       

每/各班

měi / gèbān

ทุก/แต่ละชั้นเรียน            

每/各家

měi / gèjiā

ทุก/แต่ละครอบครัว

 

 สามารถใช้ 每  ขยายคำนามกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่งที่ไม่มีลักษณะนามหรือละลักษณนามได้ แต่ใช้ 各 ไม่ได้  เช่น

คำศัพท์จีน

พินยิน

คำแปล

每年(各年x)

měinián (gènián x)                                 

ทุกปี                                                   

每月(各月x)

měi yuè (gè yuè x)                                  

ทุกเดือน                                                  

每天(各天x)

měi tiān (gè tiān x)

ทุกวัน

每小时(各小时x)

měi xiǎoshí (gè xiǎo shí x)                                 

ทุกชั่วโมง

每星期(各星期x)

měi xīngqí (de xīngqí x)

ทุกสัปดาห์

 

 ลักษณนามที่ใช้ประกบ 各มีจำนวนจำกัด  ส่วน 每 ไม่มีกำจัด  เช่น

คำศัพท์จีน

พินอิน

คำแปล

每/各个

měi / gè ge

ทุก/แต่ละอัน 

每/各级

měi /gè jí

ทุก/แต่ละชั้น

每/各种

měi / gè zhǒng

ทุก/แต่ละชนิด

每/各项

měi / gè xiàng

ทุก/แต่ละรายการ

每张画(各张画x)

měi zhāng huà (gè zhāng huà x)  

รูปภาพทุกใบ                                                           

每头猪(各头猪x)

měi tóu zhū (gè tóu zhū x)

 

หมูทุกตัว