เพลง 小兔子乖乖 กระต่ายน้อยเชื่อฟัง(น่ารัก) เพลง 小兔子乖乖 กระต่ายน้อยเชื่อฟัง(น่ารัก) เพลง 小兔子乖乖 กระต่ายน้อยเชื่อฟัง(น่ารัก)

 

小兔子乖乖กระต่ายน้อยเชื่อฟัง(น่ารัก)

快点儿开开

ไคว่ เตี่ยน ไค ไค

รีบๆเปิดประตู

我要进来

หว่อ เย่า จิ้น หลาย

ฉันจะเข้าไป

不开不开

ปู้ ไค ปู้ ไค

ไม่เปิดไม่เปิด

我不开

หว่อ ปู้ ไค

ฉันไม่เปิด

妈妈没回来

ม่า มา เหม่ย ฮุย หลาย

แม่ยังไม่กลับมา

谁来也不开

เฉ๋ย หลาย เย๋ย ปู้ ไค

ใครมาก็ไม่เปิด(ประตู)

小兔子乖乖

เสี่ยว ทู่ จึ กวาย กวาย

กระต่ายน้อยเชื่อฟัง(น่ารัก)

把门儿开开

ป่า เมิ่น ไค ไค

เปิดประตูหน่อยสิ

快点儿开开

ไคว่ เตี่ยน ไค ไค

รีบๆเปิดประตู

我要进来

หว่อ เย่า จิ้น หลาย

ฉันจะเข้าไป

就开就开

จิ้ว ไค จิ้ว ไค

จะเปิดจะเปิด

我就开

หว่อ จิ้ว ไค

ฉันจะเปิด(ประตู)

妈妈回来了

ม่า มา ฮุย หลาย เล็อ

แม่กลับมาแล้ว

这就把门开

เจ้อ จิ้ว ป่า เมิ่น ไค

เปิดประตูได้แล้ว

 

 

小兔子乖乖กระต่ายน้อยเชื่อฟัง(น่ารัก)

快点儿开开

ไคว่ เตี่ยน ไค ไค

รีบๆเปิดประตู

我要进来

หว่อ เย่า จิ้น หลาย

ฉันจะเข้าไป

不开不开

ปู้ ไค ปู้ ไค

ไม่เปิดไม่เปิด

我不开

หว่อ ปู้ ไค

ฉันไม่เปิด

妈妈没回来

ม่า มา เหม่ย ฮุย หลาย

แม่ยังไม่กลับมา

谁来也不开

เฉ๋ย หลาย เย๋ย ปู้ ไค

ใครมาก็ไม่เปิด(ประตู)

小兔子乖乖

เสี่ยว ทู่ จึ กวาย กวาย

กระต่ายน้อยเชื่อฟัง(น่ารัก)

把门儿开开

ป่า เมิ่น ไค ไค

เปิดประตูหน่อยสิ

快点儿开开

ไคว่ เตี่ยน ไค ไค

รีบๆเปิดประตู

我要进来

หว่อ เย่า จิ้น หลาย

ฉันจะเข้าไป

就开就开

จิ้ว ไค จิ้ว ไค

จะเปิดจะเปิด

我就开

หว่อ จิ้ว ไค

ฉันจะเปิด(ประตู)

妈妈回来了

ม่า มา ฮุย หลาย เล็อ

แม่กลับมาแล้ว

这就把门开

เจ้อ จิ้ว ป่า เมิ่น ไค

เปิดประตูได้แล้ว

 

 

小兔子乖乖กระต่ายน้อยเชื่อฟัง(น่ารัก)

快点儿开开

ไคว่ เตี่ยน ไค ไค

รีบๆเปิดประตู

我要进来

หว่อ เย่า จิ้น หลาย

ฉันจะเข้าไป

不开不开

ปู้ ไค ปู้ ไค

ไม่เปิดไม่เปิด

我不开

หว่อ ปู้ ไค

ฉันไม่เปิด

妈妈没回来

ม่า มา เหม่ย ฮุย หลาย

แม่ยังไม่กลับมา

谁来也不开

เฉ๋ย หลาย เย๋ย ปู้ ไค

ใครมาก็ไม่เปิด(ประตู)

小兔子乖乖

เสี่ยว ทู่ จึ กวาย กวาย

กระต่ายน้อยเชื่อฟัง(น่ารัก)

把门儿开开

ป่า เมิ่น ไค ไค

เปิดประตูหน่อยสิ

快点儿开开

ไคว่ เตี่ยน ไค ไค

รีบๆเปิดประตู

我要进来

หว่อ เย่า จิ้น หลาย

ฉันจะเข้าไป

就开就开

จิ้ว ไค จิ้ว ไค

จะเปิดจะเปิด

我就开

หว่อ จิ้ว ไค

ฉันจะเปิด(ประตู)

妈妈回来了

ม่า มา ฮุย หลาย เล็อ

แม่กลับมาแล้ว

这就把门开

เจ้อ จิ้ว ป่า เมิ่น ไค

เปิดประตูได้แล้ว