怪不得呢 | มิน่าเล่า 怪不得呢 | มิน่าเล่า 怪不得呢 | มิน่าเล่า

怪不得呢

(Guàibùdé ne / ไกว้ ปู้ เต๋อ เนอ)

No wonder

มิน่าเล่า

 

บทสนทนา

    1.A: 哎!老李因为贪污罪被抓走了!

          Āi! Lǎo lǐ yīnwèi tānwū zuì bèi zhuā zǒule!

          นี่เธอ...เหลาหลี่ถูกจับเพราะคอร์รัปชั่น

       B: 怪不得呢!我一直奇怪,他买奔驰车的钱是从哪儿来的!

          Guàibùdé ne! Wǒ yīzhí qíguài, tā mǎi bēnchí chē de qián shì cóng nǎ'er lái de!

          นั่นสิ ! ฉันละสงสัยมาตลอดว่า เงินที่เขาซื้อรถเบนซ์น่ะมาจากไหน

 

คำศัพท์จีน

พินอิน

คำแปล

(Āi / ไอ)           

คำอุทาน

老李

(Lǎo lǐ / เหลา หลี่)

ชื่อคน

因为

(yīnwèi / อิน เว่ย)

เพราะว่า

贪污    

(tānwū / ทาน อู)

คอร์รัปชั่น

(zuì / จุ้ย)

โทษ / ความผิด

(bèi / เป้ย)

ถูก(กระทำ)

(zhuā / จวา)

จับ

(zǒu / โจ่ว)

เดิน / จากไป

一直

(yīzhí / อี้ จื๋อ)

ตลอด

奇怪

(qíguài / ฉี ไกว้)          

แปลกประหลาด / สงสัย

奔驰车

(bēnchí chē / เปิน ฉือ เชอ)

รถเบนซ์

(qián / เฉียน)

เงิน

(cóng / ฉง)

จาก

哪儿

(nǎr / หน่าร์)

ที่ไหน

(lái / หลาย)

มา

是......的

(shì......de / ชื่อ....เตอ)

(แกรมม่า) ใช้เน้นตรง ........

               

    2. A:  你们快来看哪!小李的妈妈是中国人!

             Nǐmen kuài lái kàn na! Xiǎo lǐ de māmā shì zhōngguó rén!

             พวกเธอมาดูเร็ว ! แม่ของเสียวหลี่เป็นคนจีน !

        B:  怪不得呢!我说他的汉语怎么说得那么好!

             Guàibùdé ne! Wǒ shuō tā de hànyǔ zěnme shuō dé nàme hǎo!

             มิน่าเล่า ! ภาษาจีนของเขาถึงได้ดีอย่างนั้น !

 

คำศัพท์จีน

พินอิน

คำแปล

(kuài / ไคว่)

รีบ

(kàn / คั่น)

ดู

小李

(Xiǎo lǐ / เสียว หลี่)

ชื่อคน

妈妈

(māmā / มามา)           

แม่

中国人

(zhōngguó rén / จง กั๋ว เหริน)

คนจีน

汉语

(hànyǔ / ฮั่น หยู่)

ภาษาจีน

怎么

(zěnme / เจิ่น เมอ)

ถึงได้ (สำหรับใช้เน้นระดับ)

(shuō / ชัว)

พูด

那么

(nàme / น่า เมอ)

อย่างนั้น

(hǎo / ห่าว)

ดี

 

คำอธิบาย

            ในชีวิตจริง มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้เรารู้สึกแปลกๆ หลายคนอาจไม่สนใจ แต่อีกหลายคนชอบตั้งคำถามและค้นหาคำตอบ และถ้าหากว่าเรื่องจริงที่เปิดเผยออกมาในภายหลังได้อธิบายถึงสาเหตุบางประการ ซึ่งตรงกับประเด็นที่กลุ่มคนช่างสงสัยคาดเดาเอาไว้ พวกเขาจะรู้สึกได้หน้า รู้สึกว่าตัวเองเก่ง วิสัยทัศน์ดี เพราะจับตามองมาตั้งนานแล้ว

 

คำพูดทำนองเดียวกัน

คำศัพท์จีน

พินอิน

*原来如此

(Yuánlái rúcǐ /หยวน หลาย หรู สื่อ)

我说呢

(Wǒ shuō ne /หว่อ ชัว เนอ)

要不然

(Yào bùrán / เย่า ปู้ หราน)

*คำสุภาพ  

 

Cr. คำฮิตติดปากจีนกลาง

怪不得呢

(Guàibùdé ne / ไกว้ ปู้ เต๋อ เนอ)

No wonder

มิน่าเล่า

 

บทสนทนา

    1.A: 哎!老李因为贪污罪被抓走了!

          Āi! Lǎo lǐ yīnwèi tānwū zuì bèi zhuā zǒule!

          นี่เธอ...เหลาหลี่ถูกจับเพราะคอร์รัปชั่น

       B: 怪不得呢!我一直奇怪,他买奔驰车的钱是从哪儿来的!

          Guàibùdé ne! Wǒ yīzhí qíguài, tā mǎi bēnchí chē de qián shì cóng nǎ'er lái de!

          นั่นสิ ! ฉันละสงสัยมาตลอดว่า เงินที่เขาซื้อรถเบนซ์น่ะมาจากไหน

 

คำศัพท์จีน

พินอิน

คำแปล

(Āi / ไอ)           

คำอุทาน

老李

(Lǎo lǐ / เหลา หลี่)

ชื่อคน

因为

(yīnwèi / อิน เว่ย)

เพราะว่า

贪污    

(tānwū / ทาน อู)

คอร์รัปชั่น

(zuì / จุ้ย)

โทษ / ความผิด

(bèi / เป้ย)

ถูก(กระทำ)

(zhuā / จวา)

จับ

(zǒu / โจ่ว)

เดิน / จากไป

一直

(yīzhí / อี้ จื๋อ)

ตลอด

奇怪

(qíguài / ฉี ไกว้)          

แปลกประหลาด / สงสัย

奔驰车

(bēnchí chē / เปิน ฉือ เชอ)

รถเบนซ์

(qián / เฉียน)

เงิน

(cóng / ฉง)

จาก

哪儿

(nǎr / หน่าร์)

ที่ไหน

(lái / หลาย)

มา

是......的

(shì......de / ชื่อ....เตอ)

(แกรมม่า) ใช้เน้นตรง ........

               

    2. A:  你们快来看哪!小李的妈妈是中国人!

             Nǐmen kuài lái kàn na! Xiǎo lǐ de māmā shì zhōngguó rén!

             พวกเธอมาดูเร็ว ! แม่ของเสียวหลี่เป็นคนจีน !

        B:  怪不得呢!我说他的汉语怎么说得那么好!

             Guàibùdé ne! Wǒ shuō tā de hànyǔ zěnme shuō dé nàme hǎo!

             มิน่าเล่า ! ภาษาจีนของเขาถึงได้ดีอย่างนั้น !

 

คำศัพท์จีน

พินอิน

คำแปล

(kuài / ไคว่)

รีบ

(kàn / คั่น)

ดู

小李

(Xiǎo lǐ / เสียว หลี่)

ชื่อคน

妈妈

(māmā / มามา)           

แม่

中国人

(zhōngguó rén / จง กั๋ว เหริน)

คนจีน

汉语

(hànyǔ / ฮั่น หยู่)

ภาษาจีน

怎么

(zěnme / เจิ่น เมอ)

ถึงได้ (สำหรับใช้เน้นระดับ)

(shuō / ชัว)

พูด

那么

(nàme / น่า เมอ)

อย่างนั้น

(hǎo / ห่าว)

ดี

 

คำอธิบาย

            ในชีวิตจริง มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้เรารู้สึกแปลกๆ หลายคนอาจไม่สนใจ แต่อีกหลายคนชอบตั้งคำถามและค้นหาคำตอบ และถ้าหากว่าเรื่องจริงที่เปิดเผยออกมาในภายหลังได้อธิบายถึงสาเหตุบางประการ ซึ่งตรงกับประเด็นที่กลุ่มคนช่างสงสัยคาดเดาเอาไว้ พวกเขาจะรู้สึกได้หน้า รู้สึกว่าตัวเองเก่ง วิสัยทัศน์ดี เพราะจับตามองมาตั้งนานแล้ว

 

คำพูดทำนองเดียวกัน

คำศัพท์จีน

พินอิน

*原来如此

(Yuánlái rúcǐ /หยวน หลาย หรู สื่อ)

我说呢

(Wǒ shuō ne /หว่อ ชัว เนอ)

要不然

(Yào bùrán / เย่า ปู้ หราน)

*คำสุภาพ  

 

Cr. คำฮิตติดปากจีนกลาง

怪不得呢

(Guàibùdé ne / ไกว้ ปู้ เต๋อ เนอ)

No wonder

มิน่าเล่า

 

บทสนทนา

    1.A: 哎!老李因为贪污罪被抓走了!

          Āi! Lǎo lǐ yīnwèi tānwū zuì bèi zhuā zǒule!

          นี่เธอ...เหลาหลี่ถูกจับเพราะคอร์รัปชั่น

       B: 怪不得呢!我一直奇怪,他买奔驰车的钱是从哪儿来的!

          Guàibùdé ne! Wǒ yīzhí qíguài, tā mǎi bēnchí chē de qián shì cóng nǎ'er lái de!

          นั่นสิ ! ฉันละสงสัยมาตลอดว่า เงินที่เขาซื้อรถเบนซ์น่ะมาจากไหน

 

คำศัพท์จีน

พินอิน

คำแปล

(Āi / ไอ)           

คำอุทาน

老李

(Lǎo lǐ / เหลา หลี่)

ชื่อคน

因为

(yīnwèi / อิน เว่ย)

เพราะว่า

贪污    

(tānwū / ทาน อู)

คอร์รัปชั่น

(zuì / จุ้ย)

โทษ / ความผิด

(bèi / เป้ย)

ถูก(กระทำ)

(zhuā / จวา)

จับ

(zǒu / โจ่ว)

เดิน / จากไป

一直

(yīzhí / อี้ จื๋อ)

ตลอด

奇怪

(qíguài / ฉี ไกว้)          

แปลกประหลาด / สงสัย

奔驰车

(bēnchí chē / เปิน ฉือ เชอ)

รถเบนซ์

(qián / เฉียน)

เงิน

(cóng / ฉง)

จาก

哪儿

(nǎr / หน่าร์)

ที่ไหน

(lái / หลาย)

มา

是......的

(shì......de / ชื่อ....เตอ)

(แกรมม่า) ใช้เน้นตรง ........

               

    2. A:  你们快来看哪!小李的妈妈是中国人!

             Nǐmen kuài lái kàn na! Xiǎo lǐ de māmā shì zhōngguó rén!

             พวกเธอมาดูเร็ว ! แม่ของเสียวหลี่เป็นคนจีน !

        B:  怪不得呢!我说他的汉语怎么说得那么好!

             Guàibùdé ne! Wǒ shuō tā de hànyǔ zěnme shuō dé nàme hǎo!

             มิน่าเล่า ! ภาษาจีนของเขาถึงได้ดีอย่างนั้น !

 

คำศัพท์จีน

พินอิน

คำแปล

(kuài / ไคว่)

รีบ

(kàn / คั่น)

ดู

小李

(Xiǎo lǐ / เสียว หลี่)

ชื่อคน

妈妈

(māmā / มามา)           

แม่

中国人

(zhōngguó rén / จง กั๋ว เหริน)

คนจีน

汉语

(hànyǔ / ฮั่น หยู่)

ภาษาจีน

怎么

(zěnme / เจิ่น เมอ)

ถึงได้ (สำหรับใช้เน้นระดับ)

(shuō / ชัว)

พูด

那么

(nàme / น่า เมอ)

อย่างนั้น

(hǎo / ห่าว)

ดี

 

คำอธิบาย

            ในชีวิตจริง มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้เรารู้สึกแปลกๆ หลายคนอาจไม่สนใจ แต่อีกหลายคนชอบตั้งคำถามและค้นหาคำตอบ และถ้าหากว่าเรื่องจริงที่เปิดเผยออกมาในภายหลังได้อธิบายถึงสาเหตุบางประการ ซึ่งตรงกับประเด็นที่กลุ่มคนช่างสงสัยคาดเดาเอาไว้ พวกเขาจะรู้สึกได้หน้า รู้สึกว่าตัวเองเก่ง วิสัยทัศน์ดี เพราะจับตามองมาตั้งนานแล้ว

 

คำพูดทำนองเดียวกัน

คำศัพท์จีน

พินอิน

*原来如此

(Yuánlái rúcǐ /หยวน หลาย หรู สื่อ)

我说呢

(Wǒ shuō ne /หว่อ ชัว เนอ)

要不然

(Yào bùrán / เย่า ปู้ หราน)

*คำสุภาพ  

 

Cr. คำฮิตติดปากจีนกลาง