สรรพนาม 我们 และ 咱们 สรรพนาม 我们 และ 咱们 สรรพนาม 我们 และ 咱们

    我们 และ 咱们

 ทั้งสองคำนี้มีความหมายเหมือนกัน แปลว่า พวกเรา

 แต่ 咱们ใช้ในภาษาพูดเท่านั้น เน้นว่ารวมคู่สนทนาทั้งสองฝ่าย

 ส่วน我们 อาจไม่รวมฝ่ายที่ฟังก็ได้ เช่น

 → 小王跟我说:“明天你带上你弟弟,咱们(ใช้我们แทนได้)

 三个人一块儿去看电影,你说怎么样?”我回答说:“不行。快考试了,

 爸爸让我们(ใช้咱们แทนไม่ได้ เพราะหมายถึงฉันกับน้องชายไม่รวม 小王) 在家里复习。”

     我们 และ 咱们

 ทั้งสองคำนี้มีความหมายเหมือนกัน แปลว่า พวกเรา

 แต่ 咱们ใช้ในภาษาพูดเท่านั้น เน้นว่ารวมคู่สนทนาทั้งสองฝ่าย

 ส่วน我们 อาจไม่รวมฝ่ายที่ฟังก็ได้ เช่น

 → 小王跟我说:“明天你带上你弟弟,咱们(ใช้我们แทนได้)

 三个人一块儿去看电影,你说怎么样?”我回答说:“不行。快考试了,

 爸爸让我们(ใช้咱们แทนไม่ได้ เพราะหมายถึงฉันกับน้องชายไม่รวม 小王) 在家里复习。”

 我们 และ 咱们

 ทั้งสองคำนี้มีความหมายเหมือนกัน แปลว่า พวกเรา

 แต่ 咱们ใช้ในภาษาพูดเท่านั้น เน้นว่ารวมคู่สนทนาทั้งสองฝ่าย

 ส่วน我们 อาจไม่รวมฝ่ายที่ฟังก็ได้ เช่น

 → 小王跟我说:“明天你带上你弟弟,咱们(ใช้我们แทนได้)

 三个人一块儿去看电影,你说怎么样?”我回答说:“不行。快考试了,

 爸爸让我们(ใช้咱们แทนไม่ได้ เพราะหมายถึงฉันกับน้องชายไม่รวม 小王) 在家里复习。”