สรรพนาม 自己 และ 自我 สรรพนาม 自己 และ 自我 สรรพนาม 自己 และ 自我

自己 และ 自我

ทั้งสองคำนี้มีความหมายเหมือนกัน ต่างก็แปลว่า ตนเอง ตัวเอง แต่วิธีใช้ต่างกัน ใช้แทนกันไม่ได้ 自己ใช้สำหรับกล่าวซ้ำคำนามหรือสรรพนามที่อยู่ข้างหน้า หรือขยายคำกริยา ซึ่งหมายถึงทำด้วยตนเอง

ใช้自我 แทนไม่ได้ เช่น

คำศัพท์จีน

พินอิน

คำแปล

你自己

nǐ zìjǐ

ตัวคุณเอง                

李先生自己

lǐxiān sheng zìjǐ

ตัวคุณหลี่เอง                      

自己做

zìjǐ zuò

ทำเอง                     

自己写

zìjǐ xiě

เขียนเอง                     

自己解释

zìjǐ jiěshì

อธิบายเอง

 

自我ขยายคำกริยาพยางค์คู่ หมายความว่าการกระทำหรือพฤติกรรมมีลักษณะตนเองทำกับตนเอง ใช้自己 แทนไม่ได้ เช่น

คำศัพท์จีน

พินอิน

คำแปล

自我介绍

zìwǒ jièshào

ตนเองแนะนำตัวเอง            

自我安慰

zìwǒ ānwèi

ตนเองปลอบใจตนเอง             

自我尊重

zìwǒ zūnzhòng

ตนเองให้เกียรติตนเอง        

自我批评

Zìwǒpīpíng

ตนเองวิจารณ์ตนเอง

自己 และ 自我

ทั้งสองคำนี้มีความหมายเหมือนกัน ต่างก็แปลว่า ตนเอง ตัวเอง แต่วิธีใช้ต่างกัน ใช้แทนกันไม่ได้ 自己ใช้สำหรับกล่าวซ้ำคำนามหรือสรรพนามที่อยู่ข้างหน้า หรือขยายคำกริยา ซึ่งหมายถึงทำด้วยตนเอง

ใช้自我 แทนไม่ได้ เช่น

คำศัพท์จีน

พินอิน

คำแปล

你自己

nǐ zìjǐ

ตัวคุณเอง                

李先生自己

lǐxiān sheng zìjǐ

ตัวคุณหลี่เอง                      

自己做

zìjǐ zuò

ทำเอง                     

自己写

zìjǐ xiě

เขียนเอง                     

自己解释

zìjǐ jiěshì

อธิบายเอง

 

自我ขยายคำกริยาพยางค์คู่ หมายความว่าการกระทำหรือพฤติกรรมมีลักษณะตนเองทำกับตนเอง ใช้自己 แทนไม่ได้ เช่น

คำศัพท์จีน

พินอิน

คำแปล

自我介绍

zìwǒ jièshào

ตนเองแนะนำตัวเอง            

自我安慰

zìwǒ ānwèi

ตนเองปลอบใจตนเอง             

自我尊重

zìwǒ zūnzhòng

ตนเองให้เกียรติตนเอง        

自我批评

zìwǒpīpíng

ตนเองวิจารณ์ตนเอง

 

自己 และ 自我

ทั้งสองคำนี้มีความหมายเหมือนกัน ต่างก็แปลว่า ตนเอง ตัวเอง แต่วิธีใช้ต่างกัน ใช้แทนกันไม่ได้ 自己ใช้สำหรับกล่าวซ้ำคำนามหรือสรรพนามที่อยู่ข้างหน้า หรือขยายคำกริยา ซึ่งหมายถึงทำด้วยตนเอง

ใช้自我 แทนไม่ได้ เช่น

คำศัพท์จีน

พินอิน

คำแปล

你自己

nǐ zìjǐ

ตัวคุณเอง                

李先生自己

lǐxiān sheng zìjǐ

ตัวคุณหลี่เอง                      

自己做

zìjǐ zuò

ทำเอง                     

自己写

zìjǐ xiě

เขียนเอง                     

自己解释

zìjǐ jiěshì

อธิบายเอง

 

自我ขยายคำกริยาพยางค์คู่ หมายความว่าการกระทำหรือพฤติกรรมมีลักษณะตนเองทำกับตนเอง ใช้自己 แทนไม่ได้ เช่น

คำศัพท์จีน

พินอิน

คำแปล

自我介绍

zìwǒ jièshào

ตนเองแนะนำตัวเอง            

自我安慰

zìwǒ ānwèi

ตนเองปลอบใจตนเอง             

自我尊重

zìwǒ zūnzhòng

ตนเองให้เกียรติตนเอง        

自我批评

zìwǒpīpíng

ตนเองวิจารณ์ตนเอง