แข่งขันภาษาจีน “BU-Friendship Cup” ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีน วันที่ 17 มกราคม 2558 แข่งขันภาษาจีน “BU-Friendship Cup” ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีน วันที่ 17 มกราคม 2558 แข่งขันภาษาจีน “BU-Friendship Cup” ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีน วันที่ 17 มกราคม 2558

                มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้งศูนย์วัฒนธรรมจีน กรุงเทพมหานคร  สถานีวิทยุChina Radio International ประจำภาคพื้นเอเชีย  สำนักข่าวซินหัว ประจำประเทศไทย  สถาบันขงจื้อแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์การศึกษาทางไกลของสถาบันขงจื้อ  และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์  ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน “ Friendship Cup ครั้งที่ 7” ขึ้น เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558     ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีน กรุงเทพมหานคร

                การแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณเฉิน เจียง  ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย  รศ.นพ.กำจร ตติยกวีเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา     คุณฉิน ยู่เซินที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์วัฒนธรรมจีนดร. มัทนา สานติวัตร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพอาจารย์เหลียง เสวียหง คณบดีคณะการศึกษาสำหรับชาวต่างชาติ  มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง  ศ. เฉิน  อัน  ผู้อำนวยการ China Radio International ประจำภาคพื้นเอเชียคุณหมิง ต้าจวิน  ผู้อำนวยการสำนักข่าวซินหัว ประจำประเทศไทยคุณเกา ฮุ่ยหมิ่น  ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อฝ่ายจีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ดร. หัว  เซี่ย  ผู้อำนวยการโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์  คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง จำนวนกว่า 1,200 คน จากสถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจำนวน 18 สถาบันมาเข้าร่วมงาน

                 ในการนี้  ดร. มัทนา สานติวัตร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีใจความสำคัญที่ว่า ปัจจุบันประเทศจีนมีความเจริญก้าวหน้าและมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และยังเป็นประเทศที่ที่มีบทบาทสำคัญในด้านเศรษฐกิจและสังคมโลกส่งผลให้ภาษาจีนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย สถาบันการศึกษาในระดับต่างๆของประเทศไทยต่างก็ได้เริ่มเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ดร. มัทนา ยังกล่าวอีกว่า โรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ซึ่งเป็นผู้จัดหลักของการแข่งขันนี้ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรธุรกิจต่างๆของไทยและจีนในการจัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน “ Friendship Cup ”อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปี ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันที่หลากหลาย และน่าสนใจ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการการศีกษา และการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย

                การแข่งขันทักษะภาษาจีนในครั้งนี้ จัดขึ้นในหัวข้อ “ภาพยนต์จีน” ซึ่งประกอบด้วย การแข่งขันพากย์เสียงภาพยนตร์จีนการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนการแข่งขันคัดลายมือ และการแข่งขันร้องและเต้นประกอบเพลงจีนการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากคณาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาเป็นอย่างดี โดยมีนักเรียนและนักศึกษามาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนกว่า 300 คน บรรยากาศภายในงานคึกคัก อบอุ่น และเต็มไปด้วยเสียงปรบมืออย่างไม่ขาดสาย ทั้งนี้ทางคณะกรรมการการจัดงานได้เตรียมถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจำนวนกว่า 1 แสนบาท เพื่อมอบให้กับผู้ที่ชนะการแข่งขัน ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยกรุงเทพและมหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้งยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจำนวน 8 ทุนการศึกษาอีกด้วย

                นอกจากนี้ ศูนย์การศึกษาทางไกลของหน่วยงานHanban (สถาบันขงจื๊อ) ของรัฐบาลจีน กับโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ยังได้ร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK) แบบ  Internet-Based Test ขึ้นที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตกล้วยน้ำไท) ซึ่งศูนย์ทดสอบแบบInternet-Based นี้ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้ด้วย  โดยศูนย์ทดสอบแบบInternet-Based นี้ จัดการสอบผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับผู้เข้าสอบในด้านต่างๆ อาทิ การลดระยะเวลาในการสมัครสอบและการประกาศผลสอบ ลดปัญหาในเรื่องของการเขียน เป็นต้น ทำให้การสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ของการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอนาคต 

                การแข่งขันทักษะภาษาจีน “ Friendship Cup ”จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2550 โดยโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ เป็นการแข่งขันภาษาจีนที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่มีสัญชาติไทยที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ โดยจัดการแข่งขันออกเป็นสองระดับ คือระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีน เพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาจีนของผู้เรียนภาษาจีนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนภาษาจีนมีความรู้ ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมจีน รวมถึงมีแรงจูงใจในการเรียนรู้เพื่อต่อยอดทางด้านภาษาจีนต่อไป

 

 

 

ดร. มัทนา สานติวัตร 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กล่าวเปิดงาน Friendship Cup ครั้งที่ 7

 

 

อาจารย์เหลียง เสวียหง

คณบดีคณะการศึกษาสำหรับชาวต่างชาติ 

มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง

กล่าวเปิดงาน Friendship Cup ครั้งที่ 7

 

 

 

บรรยากาศภายในงาน Friendship Cup ครั้งที่ 7

 

 

การแข่งขันพากย์เสียงภาพยนตร์จีน

 

 

 

การแข่งขันพากย์เสียงภาพยนตร์จีน

 

 

การแข่งขันคัดลายมือ ระดับประถม

 

 

 การแข่งขันคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

 

 การแข่งขันคัดลายมือ(พู่กัน) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

 

การแข่งขันคัดลายมือ(พู่กัน) ระดับอุดมศึกษา

 

 

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษา

 

 

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ระดับอุดมศึกษา

 

 

การแข่งขันร้องและเต้นประกอบเพลงจีน ระดับประถมศึกษา

 

 

การแข่งขันร้องและเต้นประกอบเพลงจีน ระดับมัธยมศึกษา

 

 

พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆ

 

 

พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆ