เพลง 拔萝卜 ดึงหัวไชเท้า เพลง 拔萝卜 ดึงหัวไชเท้า เพลง 拔萝卜 ดึงหัวไชเท้า

拔萝卜 ดึงหัวไชเท้า

拔萝卜 拔萝卜

ป่า หลัว โป๊ว ป้า หลัว โป๊ว

ดึงหัวไชเท้า ดึงหัวไชเท้า

嗨吆嗨吆,拔萝卜

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ป่า หลัว โป๊ว

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ดึงหัวไชเท้า

嗨吆嗨吆,拔不动

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ป่า ปู้ ต้ง

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ดึงไม่ขึ้น

老太婆,快快来

เหลา ไท่ ผ้อ ไคว่ ไคว่ หลาย

คุณยาย รีบๆมา

快来帮我们拔萝卜

ไคว่ หลาย ปัง หวอ เมิน ป่า หลัว โป๊ว

มาช่วยพวกเราดึงหัวไชเท้า

拔萝卜 拔萝卜

ป่า หลัว โป๊ว ป้า หลัว โป๊ว

ดึงหัวไชเท้า ดึงหัวไชเท้า

嗨吆嗨吆,拔萝卜

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ป่า หลัว โป๊ว

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ดึงหัวไชเท้า

嗨吆嗨吆,拔不动

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ป่า ปู้ ต้ง

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ดึงไม่ขึ้น

小姑娘,快快来

เสี่ยว กู เหนี่ยง ไคว่ ไคว่ หลาย

สาวน้อย รีบๆมา

快来帮我们拔萝卜

ไคว่ หลาย ปัง หวอ เมิน ป่า หลัว โป๊ว

มาช่วยพวกเราดึงหัวไชเท้า

拔萝卜 拔萝卜

ป่า หลัว โป๊ว ป้า หลัว โป๊ว

ดึงหัวไชเท้า ดึงหัวไชเท้า

嗨吆嗨吆,拔萝卜

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ป่า หลัว โป๊ว

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ดึงหัวไชเท้า

嗨吆嗨吆,拔不动

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ป่า ปู้ ต้ง

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ดึงไม่ขึ้น

小黄狗,快快来

เสี่ยว หวง โก่ว ไคว่ ไคว่ หลาย

เจ้าสุนัขสีเหลือง รีบๆมา

快来帮我们拔萝卜

ไคว่ หลาย ปัง หวอ เมิน ป่า หลัว โป๊ว

มาช่วยพวกเราดึงหัวไชเท้า

拔萝卜 拔萝卜

ป่า หลัว โป๊ว ป้า หลัว โป๊ว

ดึงหัวไชเท้า ดึงหัวไชเท้า

嗨吆嗨吆,拔萝卜

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ป่า หลัว โป๊ว

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ดึงหัวไชเท้า

嗨吆嗨吆,拔不动

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ป่า ปู้ ต้ง

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ดึงไม่ขึ้น

小花猫,快快来

เสี่ยว ฮวา เมา ไคว่ ไคว่ หลาย

ลูกแมว รีบๆมา

快来帮我们拔萝卜

ไคว่ หลาย ปัง หวอ เมิน ป่า หลัว โป๊ว

มาช่วยพวกเราดึงหัวไชเท้า

 

拔萝卜 ดึงหัวไชเท้า

拔萝卜 拔萝卜

ป่า หลัว โป๊ว ป้า หลัว โป๊ว

ดึงหัวไชเท้า ดึงหัวไชเท้า

嗨吆嗨吆,拔萝卜

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ป่า หลัว โป๊ว

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ดึงหัวไชเท้า

嗨吆嗨吆,拔不动

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ป่า ปู้ ต้ง

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ดึงไม่ขึ้น

老太婆,快快来

เหลา ไท่ ผ้อ ไคว่ ไคว่ หลาย

คุณยาย รีบๆมา

快来帮我们拔萝卜

ไคว่ หลาย ปัง หวอ เมิน ป่า หลัว โป๊ว

มาช่วยพวกเราดึงหัวไชเท้า

拔萝卜 拔萝卜

ป่า หลัว โป๊ว ป้า หลัว โป๊ว

ดึงหัวไชเท้า ดึงหัวไชเท้า

嗨吆嗨吆,拔萝卜

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ป่า หลัว โป๊ว

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ดึงหัวไชเท้า

嗨吆嗨吆,拔不动

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ป่า ปู้ ต้ง

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ดึงไม่ขึ้น

小姑娘,快快来

เสี่ยว กู เหนี่ยง ไคว่ ไคว่ หลาย

สาวน้อย รีบๆมา

快来帮我们拔萝卜

ไคว่ หลาย ปัง หวอ เมิน ป่า หลัว โป๊ว

มาช่วยพวกเราดึงหัวไชเท้า

拔萝卜 拔萝卜

ป่า หลัว โป๊ว ป้า หลัว โป๊ว

ดึงหัวไชเท้า ดึงหัวไชเท้า

嗨吆嗨吆,拔萝卜

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ป่า หลัว โป๊ว

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ดึงหัวไชเท้า

嗨吆嗨吆,拔不动

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ป่า ปู้ ต้ง

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ดึงไม่ขึ้น

小黄狗,快快来

เสี่ยว หวง โก่ว ไคว่ ไคว่ หลาย

เจ้าสุนัขสีเหลือง รีบๆมา

快来帮我们拔萝卜

ไคว่ หลาย ปัง หวอ เมิน ป่า หลัว โป๊ว

มาช่วยพวกเราดึงหัวไชเท้า

拔萝卜 拔萝卜

ป่า หลัว โป๊ว ป้า หลัว โป๊ว

ดึงหัวไชเท้า ดึงหัวไชเท้า

嗨吆嗨吆,拔萝卜

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ป่า หลัว โป๊ว

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ดึงหัวไชเท้า

嗨吆嗨吆,拔不动

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ป่า ปู้ ต้ง

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ดึงไม่ขึ้น

小花猫,快快来

เสี่ยว ฮวา เมา ไคว่ ไคว่ หลาย

ลูกแมว รีบๆมา

快来帮我们拔萝卜

ไคว่ หลาย ปัง หวอ เมิน ป่า หลัว โป๊ว

มาช่วยพวกเราดึงหัวไชเท้า

 

拔萝卜 ดึงหัวไชเท้า

拔萝卜 拔萝卜

ป่า หลัว โป๊ว ป้า หลัว โป๊ว

ดึงหัวไชเท้า ดึงหัวไชเท้า

嗨吆嗨吆,拔萝卜

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ป่า หลัว โป๊ว

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ดึงหัวไชเท้า

嗨吆嗨吆,拔不动

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ป่า ปู้ ต้ง

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ดึงไม่ขึ้น

老太婆,快快来

เหลา ไท่ ผ้อ ไคว่ ไคว่ หลาย

คุณยาย รีบๆมา

快来帮我们拔萝卜

ไคว่ หลาย ปัง หวอ เมิน ป่า หลัว โป๊ว

มาช่วยพวกเราดึงหัวไชเท้า

拔萝卜 拔萝卜

ป่า หลัว โป๊ว ป้า หลัว โป๊ว

ดึงหัวไชเท้า ดึงหัวไชเท้า

嗨吆嗨吆,拔萝卜

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ป่า หลัว โป๊ว

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ดึงหัวไชเท้า

嗨吆嗨吆,拔不动

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ป่า ปู้ ต้ง

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ดึงไม่ขึ้น

小姑娘,快快来

เสี่ยว กู เหนี่ยง ไคว่ ไคว่ หลาย

สาวน้อย รีบๆมา

快来帮我们拔萝卜

ไคว่ หลาย ปัง หวอ เมิน ป่า หลัว โป๊ว

มาช่วยพวกเราดึงหัวไชเท้า

拔萝卜 拔萝卜

ป่า หลัว โป๊ว ป้า หลัว โป๊ว

ดึงหัวไชเท้า ดึงหัวไชเท้า

嗨吆嗨吆,拔萝卜

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ป่า หลัว โป๊ว

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ดึงหัวไชเท้า

嗨吆嗨吆,拔不动

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ป่า ปู้ ต้ง

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ดึงไม่ขึ้น

小黄狗,快快来

เสี่ยว หวง โก่ว ไคว่ ไคว่ หลาย

เจ้าสุนัขสีเหลือง รีบๆมา

快来帮我们拔萝卜

ไคว่ หลาย ปัง หวอ เมิน ป่า หลัว โป๊ว

มาช่วยพวกเราดึงหัวไชเท้า

拔萝卜 拔萝卜

ป่า หลัว โป๊ว ป้า หลัว โป๊ว

ดึงหัวไชเท้า ดึงหัวไชเท้า

嗨吆嗨吆,拔萝卜

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ป่า หลัว โป๊ว

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ดึงหัวไชเท้า

嗨吆嗨吆,拔不动

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ป่า ปู้ ต้ง

ไฮ โย่ ไฮ โย่ ดึงไม่ขึ้น

小花猫,快快来

เสี่ยว ฮวา เมา ไคว่ ไคว่ หลาย

ลูกแมว รีบๆมา

快来帮我们拔萝卜

ไคว่ หลาย ปัง หวอ เมิน ป่า หลัว โป๊ว

มาช่วยพวกเราดึงหัวไชเท้า