หลักสูตร : ปริญญาตรีศิลปศาสตร์เอกภาษาจีน หลักสูตร : ปริญญาตรีศิลปศาสตร์เอกภาษาจีน หลักสูตร : ปริญญาตรีศิลปศาสตร์เอกภาษาจีน

หลักสูตร ปริญญาตรีศิลปศาสตร์เอกภาษาจีน

 

 • - เรียนโดยบรรยายภาษาจีน
 • - ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน (ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย)
 • - ระยะเวลาเรียน 4 ปี
 • - เรียนกับนักศึกษาชาวต่างชาติ

 

ลักษณะหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี เอกภาษาจีนใช้ระยะเวลา 4 ปี 
ระยะเวลาเรียน 4 ปี โดยในช่วงการเรียนชั้นปีที่ 1 - 2  จะเรียนภาษาจีนพื้นฐานส่วนชั้นปีที่ 3-4 นักศึกษาเลือกเรียนตามสาขาที่เลือกเรียน (ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย)
การรับสมัคร สำหรับเทอมกันยายน สมัครก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม*
  สำหรับเทอมมีนาคม สมัครก่อนสิ้นเดือน พฤศจิกายน*
  *อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย
เงื่อนไขการรับสมัคร จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย และมีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)
มหาวิทยาลัย         University of International Business and Economics  เมืองปักกิ่ง
  Beijing Foreign Studies University เมืองปักกิ่ง
  Communication University of China ( CUC ) เมืองปักกิ่ง
  Beihang University เมืองปักกิ่ง
  Yunnan Normal University เมืองคุนหมิง
  SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY เมืองกวางโจว
  GUANGDONG UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES เมืองกวางโจว
  EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY เมืองเซี่ยงไฮ้
  SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY เมืองเซี่ยงไฮ้
  GUANGXI UNIVERSITY FOR NATIONALITIES เมืองหนานหนิง

 

 

สอบถามและสมัครเรียน

 

ติดต่อได้ที่ Friendship International Education โทร 02-258-7771-2 / 095-250-9820

หลักสูตร ปริญญาตรีศิลปศาสตร์เอกภาษาจีน

 

 • - เรียนโดยบรรยายภาษาจีน
 • - ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน (ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย)
 • - ระยะเวลาเรียน 4 ปี
 • - เรียนกับนักศึกษาชาวต่างชาติ

 

ลักษณะหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี เอกภาษาจีนใช้ระยะเวลา 4 ปี 
ระยะเวลาเรียน 4 ปี โดยในช่วงการเรียนชั้นปีที่ 1 - 2  จะเรียนภาษาจีนพื้นฐานส่วนชั้นปีที่ 3-4 นักศึกษาเลือกเรียนตามสาขาที่เลือกเรียน (ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย)
การรับสมัคร สำหรับเทอมกันยายน สมัครก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม*
  สำหรับเทอมมีนาคม สมัครก่อนสิ้นเดือน พฤศจิกายน*
  *อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย
เงื่อนไขการรับสมัคร จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย และมีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)
มหาวิทยาลัย         University of International Business and Economics  เมืองปักกิ่ง
  Beijing Foreign Studies University เมืองปักกิ่ง
  Communication University of China ( CUC ) เมืองปักกิ่ง
  Beihang University เมืองปักกิ่ง
  Yunnan Normal University เมืองคุนหมิง
  SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY เมืองกวางโจว
  GUANGDONG UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES เมืองกวางโจว
  EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY เมืองเซี่ยงไฮ้
  SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY เมืองเซี่ยงไฮ้
  GUANGXI UNIVERSITY FOR NATIONALITIES เมืองหนานหนิง

 

 

สอบถามและสมัครเรียน

 

ติดต่อได้ที่ Friendship International Education โทร 02-258-7771-2 / 095-250-9820

หลักสูตร ปริญญาตรีศิลปศาสตร์เอกภาษาจีน

 

 • - เรียนโดยบรรยายภาษาจีน
 • - ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน (ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย)
 • - ระยะเวลาเรียน 4 ปี
 • - เรียนกับนักศึกษาชาวต่างชาติ

 

ลักษณะหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี เอกภาษาจีนใช้ระยะเวลา 4 ปี 
ระยะเวลาเรียน 4 ปี โดยในช่วงการเรียนชั้นปีที่ 1 - 2  จะเรียนภาษาจีนพื้นฐานส่วนชั้นปีที่ 3-4 นักศึกษาเลือกเรียนตามสาขาที่เลือกเรียน (ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย)
การรับสมัคร สำหรับเทอมกันยายน สมัครก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม*
  สำหรับเทอมมีนาคม สมัครก่อนสิ้นเดือน พฤศจิกายน*
  *อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย
เงื่อนไขการรับสมัคร จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย และมีผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)
มหาวิทยาลัย         University of International Business and Economics  เมืองปักกิ่ง
  Beijing Foreign Studies University เมืองปักกิ่ง
  Communication University of China ( CUC ) เมืองปักกิ่ง
  Beihang University เมืองปักกิ่ง
  Yunnan Normal University เมืองคุนหมิง
  SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY เมืองกวางโจว
  GUANGDONG UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES เมืองกวางโจว
  EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY เมืองเซี่ยงไฮ้
  SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY เมืองเซี่ยงไฮ้
  GUANGXI UNIVERSITY FOR NATIONALITIES เมืองหนานหนิง

 

 

สอบถามและสมัครเรียน

 

ติดต่อได้ที่ Friendship International Education โทร 02-258-7771-2 / 095-250-9820