九皇斋节 | เทศกาลกินเจ 九皇斋节 | เทศกาลกินเจ 九皇斋节 | เทศกาลกินเจ

九皇斋节 | เทศกาลกินเจ

(Jiǔ huáng zhāi jié)

(จิ่ว หวง ไจ เจี๋ย)

 

            เจียะแจ (食齋) เป็นการออกเสียงตามสำเนียงถิ่นแต้จิ๋ว ศัพท์คำนี้ใช้และเป็นที่เข้าใจแต่ทางตอนใต้ของจีนโดยเฉพาะแถบลุ่มอารยธรรมหลิ่งหนาน (領南) ในมณฑลกวางตุ้ง อันเป็นแหล่งอาศัยดั้งเดิมของคนแคะ แต้จิ๋ว กวางตุ้งและไหหลำ ซึ่งเป็นชาวจีนกลุ่มใหญ่ในประเทศไทย เจียะหรือเจี๊ยะ (食) ในภาษาถิ่นใต้ แปลว่า กิน ส่วน แจ (齋) แปลว่า บริสุทธิ์ (อ้างตามปทานุกรมพุทธศาสนาฉบับ วัดฝอกวงซัน ไต้หวัน) เจียะแจตรงกับคำว่า ชือซู่ (吃素) ในภาษาจีนกลาง และตรงกับคำไทยที่นิยมใช้กันว่า กินเจ จึงแปลว่า การกินอาหารที่บริสุทธิ์ตามความเชื่อ (ในลัทธิกินเจ) คำว่าเจียะแจนี้ชาวจีนฮกเกี้ยนทางปักษ์ใต้แถบจังหวัดภูเก็ตเรียกต่างออกไปว่า เจียะฉ่าย (食菜) ที่แปลตามตัวอักษรได้ว่า กินผัก แต่มีนิยามหรือความหมายตรงกับคำว่าเจียะแจที่กล่าวข้างต้น

 

 

 

การปฏิบัติตนในช่วงกินเจ

吃斋节7大忌

ช่วงเวลา 9 วันที่กินเจนั้น ผู้ที่ต้องการเป็นผู้ถือศีลกินเจอย่างครบสมบูรณ์ตามประเพณี ต้องปฏิบัติตัวดังนี้

在吃斋节9中要素食主义者必须遵守下面7大戒律:

 

1. งดเว้นเนื้อสัตว์ และทำอันตรายต่อสัตว์

    禁止吃肉或者做出伤害动物的事情

2. งดนม เนย และน้ำมันที่มาจากสัตว์

    禁止喝牛奶、吃奶酪或者动物油

3. งดอาหารรสจัด ทั้งอาหารเผ็ด หวานจัด เปรี้ยวจัด เค็มจัด

    禁止吃重口味的食物,凡辣、重甜、重咸的食物都不可以。

4. งดผักหรือเครื่องเทศที่มีกลิ่นแรง เช่น กระเทียม หัวหอม ต้นหอม หลักเกียว กุยช่าย รวมทั้งใบยาสูบ และของมึนเมาต่าง ๆ

    เพราะผักดังกล่าวนี้ เป็นผักที่มีรสหนัก กลิ่นเหม็นคาวรุนแรง นอกจากนี้ยังมีพิษคอยทำลายพลังธาตุทั้ง 5 ในร่างกาย เป็นเหตุให้อวัยวะหลักสำคัญภายในทั้ง 5 ทำงานไม่ปกติ

    禁止在烹饪的时候加入重口味的香料或配料,例如:大蒜、洋葱、葱花、大葱、韭菜心、韭菜,还包括烟草和酒精。

    因为带有浓烈味道的食物不仅气味强烈还会给我们人体的五大器官带来毒素,从而影响人体主要器官的运作。

5. รักษาศีลห้ามดื่มสุราและของมึนเมา

    要谨遵戒律:不许碰酒精

6. ทำบุญทำทาน สำหรับคนที่เคร่งครัดจะนุ่งขาวห่มขาว

    要做善事,凡是信徒在遵从戒律时候要穿白色衣服。

7. รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ รักษาอารมณ์

    要有慈悲之心,保持心灵平静纯净。

 

Cr.https://th.wikipedia.org/wiki/

九皇斋节 | เทศกาลกินเจ

(Jiǔ huáng zhāi jié)

(จิ่ว หวง ไจ เจี๋ย)

 

            เจียะแจ (食齋) เป็นการออกเสียงตามสำเนียงถิ่นแต้จิ๋ว ศัพท์คำนี้ใช้และเป็นที่เข้าใจแต่ทางตอนใต้ของจีนโดยเฉพาะแถบลุ่มอารยธรรมหลิ่งหนาน (領南) ในมณฑลกวางตุ้ง อันเป็นแหล่งอาศัยดั้งเดิมของคนแคะ แต้จิ๋ว กวางตุ้งและไหหลำ ซึ่งเป็นชาวจีนกลุ่มใหญ่ในประเทศไทย เจียะหรือเจี๊ยะ (食) ในภาษาถิ่นใต้ แปลว่า กิน ส่วน แจ (齋) แปลว่า บริสุทธิ์ (อ้างตามปทานุกรมพุทธศาสนาฉบับ วัดฝอกวงซัน ไต้หวัน) เจียะแจตรงกับคำว่า ชือซู่ (吃素) ในภาษาจีนกลาง และตรงกับคำไทยที่นิยมใช้กันว่า กินเจ จึงแปลว่า การกินอาหารที่บริสุทธิ์ตามความเชื่อ (ในลัทธิกินเจ) คำว่าเจียะแจนี้ชาวจีนฮกเกี้ยนทางปักษ์ใต้แถบจังหวัดภูเก็ตเรียกต่างออกไปว่า เจียะฉ่าย (食菜) ที่แปลตามตัวอักษรได้ว่า กินผัก แต่มีนิยามหรือความหมายตรงกับคำว่าเจียะแจที่กล่าวข้างต้น

 

 

 

การปฏิบัติตนในช่วงกินเจ

吃斋节7大忌

ช่วงเวลา 9 วันที่กินเจนั้น ผู้ที่ต้องการเป็นผู้ถือศีลกินเจอย่างครบสมบูรณ์ตามประเพณี ต้องปฏิบัติตัวดังนี้

在吃斋节9中要素食主义者必须遵守下面7大戒律:

 

1. งดเว้นเนื้อสัตว์ และทำอันตรายต่อสัตว์

    禁止吃肉或者做出伤害动物的事情

2. งดนม เนย และน้ำมันที่มาจากสัตว์

    禁止喝牛奶、吃奶酪或者动物油

3. งดอาหารรสจัด ทั้งอาหารเผ็ด หวานจัด เปรี้ยวจัด เค็มจัด

    禁止吃重口味的食物,凡辣、重甜、重咸的食物都不可以。

4. งดผักหรือเครื่องเทศที่มีกลิ่นแรง เช่น กระเทียม หัวหอม ต้นหอม หลักเกียว กุยช่าย รวมทั้งใบยาสูบ และของมึนเมาต่าง ๆ

    เพราะผักดังกล่าวนี้ เป็นผักที่มีรสหนัก กลิ่นเหม็นคาวรุนแรง นอกจากนี้ยังมีพิษคอยทำลายพลังธาตุทั้ง 5 ในร่างกาย เป็นเหตุให้อวัยวะหลักสำคัญภายในทั้ง 5 ทำงานไม่ปกติ

    禁止在烹饪的时候加入重口味的香料或配料,例如:大蒜、洋葱、葱花、大葱、韭菜心、韭菜,还包括烟草和酒精。

    因为带有浓烈味道的食物不仅气味强烈还会给我们人体的五大器官带来毒素,从而影响人体主要器官的运作。

5. รักษาศีลห้ามดื่มสุราและของมึนเมา

    要谨遵戒律:不许碰酒精

6. ทำบุญทำทาน สำหรับคนที่เคร่งครัดจะนุ่งขาวห่มขาว

    要做善事,凡是信徒在遵从戒律时候要穿白色衣服。

7. รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ รักษาอารมณ์

    要有慈悲之心,保持心灵平静纯净。

 

Cr.https://th.wikipedia.org

九皇斋节 | เทศกาลกินเจ

(Jiǔ huáng zhāi jié)

(จิ่ว หวง ไจ เจี๋ย)

 

            เจียะแจ (食齋) เป็นการออกเสียงตามสำเนียงถิ่นแต้จิ๋ว ศัพท์คำนี้ใช้และเป็นที่เข้าใจแต่ทางตอนใต้ของจีนโดยเฉพาะแถบลุ่มอารยธรรมหลิ่งหนาน (領南) ในมณฑลกวางตุ้ง อันเป็นแหล่งอาศัยดั้งเดิมของคนแคะ แต้จิ๋ว กวางตุ้งและไหหลำ ซึ่งเป็นชาวจีนกลุ่มใหญ่ในประเทศไทย เจียะหรือเจี๊ยะ (食) ในภาษาถิ่นใต้ แปลว่า กิน ส่วน แจ (齋) แปลว่า บริสุทธิ์ (อ้างตามปทานุกรมพุทธศาสนาฉบับ วัดฝอกวงซัน ไต้หวัน) เจียะแจตรงกับคำว่า ชือซู่ (吃素) ในภาษาจีนกลาง และตรงกับคำไทยที่นิยมใช้กันว่า กินเจ จึงแปลว่า การกินอาหารที่บริสุทธิ์ตามความเชื่อ (ในลัทธิกินเจ) คำว่าเจียะแจนี้ชาวจีนฮกเกี้ยนทางปักษ์ใต้แถบจังหวัดภูเก็ตเรียกต่างออกไปว่า เจียะฉ่าย (食菜) ที่แปลตามตัวอักษรได้ว่า กินผัก แต่มีนิยามหรือความหมายตรงกับคำว่าเจียะแจที่กล่าวข้างต้น

 

 

 

การปฏิบัติตนในช่วงกินเจ

吃斋节7大忌

ช่วงเวลา 9 วันที่กินเจนั้น ผู้ที่ต้องการเป็นผู้ถือศีลกินเจอย่างครบสมบูรณ์ตามประเพณี ต้องปฏิบัติตัวดังนี้

在吃斋节9中要素食主义者必须遵守下面7大戒律:

 

1. งดเว้นเนื้อสัตว์ และทำอันตรายต่อสัตว์

    禁止吃肉或者做出伤害动物的事情

2. งดนม เนย และน้ำมันที่มาจากสัตว์

    禁止喝牛奶、吃奶酪或者动物油

3. งดอาหารรสจัด ทั้งอาหารเผ็ด หวานจัด เปรี้ยวจัด เค็มจัด

    禁止吃重口味的食物,凡辣、重甜、重咸的食物都不可以。

4. งดผักหรือเครื่องเทศที่มีกลิ่นแรง เช่น กระเทียม หัวหอม ต้นหอม หลักเกียว กุยช่าย รวมทั้งใบยาสูบ และของมึนเมาต่าง ๆ

    เพราะผักดังกล่าวนี้ เป็นผักที่มีรสหนัก กลิ่นเหม็นคาวรุนแรง นอกจากนี้ยังมีพิษคอยทำลายพลังธาตุทั้ง 5 ในร่างกาย เป็นเหตุให้อวัยวะหลักสำคัญภายในทั้ง 5 ทำงานไม่ปกติ

    禁止在烹饪的时候加入重口味的香料或配料,例如:大蒜、洋葱、葱花、大葱、韭菜心、韭菜,还包括烟草和酒精。

    因为带有浓烈味道的食物不仅气味强烈还会给我们人体的五大器官带来毒素,从而影响人体主要器官的运作。

5. รักษาศีลห้ามดื่มสุราและของมึนเมา

    要谨遵戒律:不许碰酒精

6. ทำบุญทำทาน สำหรับคนที่เคร่งครัดจะนุ่งขาวห่มขาว

    要做善事,凡是信徒在遵从戒律时候要穿白色衣服。

7. รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ รักษาอารมณ์

    要有慈悲之心,保持心灵平静纯净。

 

Cr.https://th.wikipedia.org