可话又说回来 | ย้อนกลับมาว่ากันอีกที 可话又说回来 | ย้อนกลับมาว่ากันอีกที 可话又说回来 | ย้อนกลับมาว่ากันอีกที

可话又说回来

(Kě huà yòu shuō huílái / เข่อ ฮว่า โย่ว ชัว หุย ไหล)

On the other hand; Let’s stick to the point.

ย้อนกลับมาว่ากันอีกที

 

บทสนทนา

     1. A: 老李啊,你和大家的矛盾,要跳出来看,从大局去想,不要太小心眼啦。

             Lǎo lǐ a, nǐ hé dàjiā de máodùn, yào tiào chūlái kàn, cóng dàjú qù xiǎng, bùyào tài xiǎoxīnyǎn la.

             เหลาหลี่ เรื่องขัดแย้งระหว่างคุณกับคนอื่นๆน่ะ ต้องกระโดดออกมายืนดูอยู่นอกวง โดยคำนึงถึงส่วนรวมทั้งหมด อย่าใจคอคับแคบนัก

         B: 领导啊,你刚才讲得不少,可话又说回来,谁对谁错你只字没提呀!

             Lǐngdǎo a, nǐ gāngcái jiǎng dé bù shǎo, kě huà yòu shuō huílái, shuí duì shuí cuò nǐ zhī zì méi tí ya!

             หัวหน้าครับ คุณว่าผมเสียเยอะแยะ แต่ย้อนกลับมาว่ากันอีกที ใครถูกใครผิด ไม่เห็นคุณพูดถึงเลยสักแอะ

                                                           

คำศัพท์จีน

พินอิน

คำแปล

大家

(dàjiā / ต้า เจีย)

ทุกคน

矛盾

(máodùn / เหมา ตุ้น)

ความขัดแย้ง

(tiào / เที่ยว)

กระโดด

大局

(dàjú / ต้า จวี๋)

สถานการณ์โดยทั่วไป

(xiǎng / เสี่ยง)

คิด

小心眼

(xiǎoxīnyǎn / เสี่ยว ซิน เหยี่ยน)           

ใจแคบ

领导

(lǐngdǎo / หลิงเต่า)

หัวหน้า

刚才

(gāngcái / กาง ไฉ)

เมื่อกี้

(jiǎng / เจี่ยง)  

กล่าว / เล่า / บรรยาย

(shǎo / ฉ่าว)

น้อย

(shuí / ฉุย)

ใคร

(duì / ตุ้ย)

ถูก

(cuò / ชั่ว)

ผิด

(zhī / จือ)

ลักษณะนาม ตัว

(zì / จื้อ)

ตัวอักษร

(tí / ถี)

เสนอ

 

  2. A:  老李啊,我又进一步谈的那几点,你认为怎么样?

            Lǎo lǐ a, wǒ yòu jìnyībù tán dì nà jǐ diǎn, nǐ rènwéi zěnme yàng?

            เหลาหลี่ ผมจะพูดประเด็นเหล่านั้นต่ออีกสักหน่อย คุณเห็นว่าอย่างไร

      B:  领导啊,你讲的都对,可话又说回来,我也不全错呀!
           Lǐngdǎo a, nǐ jiǎng de dōu duì, kě huà yòu shuō huílái, wǒ yě bùquán cuò ya!

           หัวหน้าครับ ที่คุณพูดมานั่นมันก็ถูกอยู่หรอก แต่ย้อนกลับมาว่ากันอีกที ผมก็ไม่ได้ผิดเสียทั้งหมดนี่นา

 

คำศัพท์จีน

พินอิน

คำแปล

(tán / ถาน)

พูด / คุย

认为

(rènwéi / เริ่น เหวย)

เห็นว่า

怎么样

(zěnme yang / เจิ่น เมอ ยั่ง)

อย่างไร

(quán / ฉวน)

ทั้งหมด

 

คำอธิบาย

             “ย้อนกลับมาว่ากันอีกที” แสดงว่า “พูดไกลเลยเถิดไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้” จุดมุ่งหมายของการกล่าวคำนี้ก็คือ ดึงคู่สนทนากลับมายังปัญหาเดิมเพื่อ 1.ยืนกรานทัศนะของตัวเอง 2.ดึงดันที่จะให้คนอื่นเข้าใจและยอมรับความคิดเห็นของตน อย่างเช่นในประโยคที่ 1 และ 2 หัวหน้าพยายามไกล่เกลี่ย สอนเหลาหลี่ให้ทำใจกว้างๆ เข้าไว้ ไม่ต้องเอาผิดเอาถูก เอาแพ้เอาชนะกับทุกคนในทันที แต่เหลาหลี่ก็ยังคงใช้ความใจแคบของตน ดึงหัวหน้ากลับสู่จุดเดิมของปัญหา ทำให้การไกล่เกลี่ยเหมือนพายเรือในอ่าง วนไปวนมาไม่คืบหน้า

 

คำพูดทำนองเดียวกัน

คำศัพท์จีน

พินอิน

*强聒不舍

(qiáng guā bù shě / เฉียง กวา ปู้ เฉ่อ)

这话看怎么说了

(zhè huà kàn zěnme shuōle /เจ้อ ฮว่า คั่น เจิ่น เมอ ชัว เลอ)

*คำสุภาพ

 

Cr. คำฮิตติดปากจีนกลาง

可话又说回来

(Kě huà yòu shuō huílái / เข่อ ฮว่า โย่ว ชัว หุย ไหล)

On the other hand; Let’s stick to the point.

ย้อนกลับมาว่ากันอีกที

 

บทสนทนา

     1. A: 老李啊,你和大家的矛盾,要跳出来看,从大局去想,不要太小心眼啦。

             Lǎo lǐ a, nǐ hé dàjiā de máodùn, yào tiào chūlái kàn, cóng dàjú qù xiǎng, bùyào tài xiǎoxīnyǎn la.

             เหลาหลี่ เรื่องขัดแย้งระหว่างคุณกับคนอื่นๆน่ะ ต้องกระโดดออกมายืนดูอยู่นอกวง โดยคำนึงถึงส่วนรวมทั้งหมด อย่าใจคอคับแคบนัก

         B: 领导啊,你刚才讲得不少,可话又说回来,谁对谁错你只字没提呀!

             Lǐngdǎo a, nǐ gāngcái jiǎng dé bù shǎo, kě huà yòu shuō huílái, shuí duì shuí cuò nǐ zhī zì méi tí ya!

             หัวหน้าครับ คุณว่าผมเสียเยอะแยะ แต่ย้อนกลับมาว่ากันอีกที ใครถูกใครผิด ไม่เห็นคุณพูดถึงเลยสักแอะ

                                                           

คำศัพท์จีน

พินอิน

คำแปล

大家

(dàjiā / ต้า เจีย)

ทุกคน

矛盾

(máodùn / เหมา ตุ้น)

ความขัดแย้ง

(tiào / เที่ยว)

กระโดด

大局

(dàjú / ต้า จวี๋)

สถานการณ์โดยทั่วไป

(xiǎng / เสี่ยง)

คิด

小心眼

(xiǎoxīnyǎn / เสี่ยว ซิน เหยี่ยน)           

ใจแคบ

领导

(lǐngdǎo / หลิงเต่า)

หัวหน้า

刚才

(gāngcái / กาง ไฉ)

เมื่อกี้

(jiǎng / เจี่ยง)  

กล่าว / เล่า / บรรยาย

(shǎo / ฉ่าว)

น้อย

(shuí / ฉุย)

ใคร

(duì / ตุ้ย)

ถูก

(cuò / ชั่ว)

ผิด

(zhī / จือ)

ลักษณะนาม ตัว

(zì / จื้อ)

ตัวอักษร

(tí / ถี)

เสนอ

 

  2. A:  老李啊,我又进一步谈的那几点,你认为怎么样?

            Lǎo lǐ a, wǒ yòu jìnyībù tán dì nà jǐ diǎn, nǐ rènwéi zěnme yàng?

            เหลาหลี่ ผมจะพูดประเด็นเหล่านั้นต่ออีกสักหน่อย คุณเห็นว่าอย่างไร

      B:  领导啊,你讲的都对,可话又说回来,我也不全错呀!
           Lǐngdǎo a, nǐ jiǎng de dōu duì, kě huà yòu shuō huílái, wǒ yě bùquán cuò ya!

           หัวหน้าครับ ที่คุณพูดมานั่นมันก็ถูกอยู่หรอก แต่ย้อนกลับมาว่ากันอีกที ผมก็ไม่ได้ผิดเสียทั้งหมดนี่นา

 

คำศัพท์จีน

พินอิน

คำแปล

(tán / ถาน)

พูด / คุย

认为

(rènwéi / เริ่น เหวย)

เห็นว่า

怎么样

(zěnme yang / เจิ่น เมอ ยั่ง)

อย่างไร

(quán / ฉวน)

ทั้งหมด

 

คำอธิบาย

             “ย้อนกลับมาว่ากันอีกที” แสดงว่า “พูดไกลเลยเถิดไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้” จุดมุ่งหมายของการกล่าวคำนี้ก็คือ ดึงคู่สนทนากลับมายังปัญหาเดิมเพื่อ 1.ยืนกรานทัศนะของตัวเอง 2.ดึงดันที่จะให้คนอื่นเข้าใจและยอมรับความคิดเห็นของตน อย่างเช่นในประโยคที่ 1 และ 2 หัวหน้าพยายามไกล่เกลี่ย สอนเหลาหลี่ให้ทำใจกว้างๆ เข้าไว้ ไม่ต้องเอาผิดเอาถูก เอาแพ้เอาชนะกับทุกคนในทันที แต่เหลาหลี่ก็ยังคงใช้ความใจแคบของตน ดึงหัวหน้ากลับสู่จุดเดิมของปัญหา ทำให้การไกล่เกลี่ยเหมือนพายเรือในอ่าง วนไปวนมาไม่คืบหน้า

 

คำพูดทำนองเดียวกัน

คำศัพท์จีน

พินอิน

*强聒不舍

(qiáng guā bù shě / เฉียง กวา ปู้ เฉ่อ)

这话看怎么说了

(zhè huà kàn zěnme shuōle /เจ้อ ฮว่า คั่น เจิ่น เมอ ชัว เลอ)

*คำสุภาพ

 

Cr. คำฮิตติดปากจีนกลาง

可话又说回来

(Kě huà yòu shuō huílái / เข่อ ฮว่า โย่ว ชัว หุย ไหล)

On the other hand; Let’s stick to the point.

ย้อนกลับมาว่ากันอีกที

 

บทสนทนา

     1. A: 老李啊,你和大家的矛盾,要跳出来看,从大局去想,不要太小心眼啦。

             Lǎo lǐ a, nǐ hé dàjiā de máodùn, yào tiào chūlái kàn, cóng dàjú qù xiǎng, bùyào tài xiǎoxīnyǎn la.

             เหลาหลี่ เรื่องขัดแย้งระหว่างคุณกับคนอื่นๆน่ะ ต้องกระโดดออกมายืนดูอยู่นอกวง โดยคำนึงถึงส่วนรวมทั้งหมด อย่าใจคอคับแคบนัก

         B: 领导啊,你刚才讲得不少,可话又说回来,谁对谁错你只字没提呀!

             Lǐngdǎo a, nǐ gāngcái jiǎng dé bù shǎo, kě huà yòu shuō huílái, shuí duì shuí cuò nǐ zhī zì méi tí ya!

             หัวหน้าครับ คุณว่าผมเสียเยอะแยะ แต่ย้อนกลับมาว่ากันอีกที ใครถูกใครผิด ไม่เห็นคุณพูดถึงเลยสักแอะ

                                                           

คำศัพท์จีน

พินอิน

คำแปล

大家

(dàjiā / ต้า เจีย)

ทุกคน

矛盾

(máodùn / เหมา ตุ้น)

ความขัดแย้ง

(tiào / เที่ยว)

กระโดด

大局

(dàjú / ต้า จวี๋)

สถานการณ์โดยทั่วไป

(xiǎng / เสี่ยง)

คิด

小心眼

(xiǎoxīnyǎn / เสี่ยว ซิน เหยี่ยน)           

ใจแคบ

领导

(lǐngdǎo / หลิงเต่า)

หัวหน้า

刚才

(gāngcái / กาง ไฉ)

เมื่อกี้

(jiǎng / เจี่ยง)  

กล่าว / เล่า / บรรยาย

(shǎo / ฉ่าว)

น้อย

(shuí / ฉุย)

ใคร

(duì / ตุ้ย)

ถูก

(cuò / ชั่ว)

ผิด

(zhī / จือ)

ลักษณะนาม ตัว

(zì / จื้อ)

ตัวอักษร

(tí / ถี)

เสนอ

 

  2. A:  老李啊,我又进一步谈的那几点,你认为怎么样?

            Lǎo lǐ a, wǒ yòu jìnyībù tán dì nà jǐ diǎn, nǐ rènwéi zěnme yàng?

            เหลาหลี่ ผมจะพูดประเด็นเหล่านั้นต่ออีกสักหน่อย คุณเห็นว่าอย่างไร

      B:  领导啊,你讲的都对,可话又说回来,我也不全错呀!
           Lǐngdǎo a, nǐ jiǎng de dōu duì, kě huà yòu shuō huílái, wǒ yě bùquán cuò ya!

           หัวหน้าครับ ที่คุณพูดมานั่นมันก็ถูกอยู่หรอก แต่ย้อนกลับมาว่ากันอีกที ผมก็ไม่ได้ผิดเสียทั้งหมดนี่นา

 

คำศัพท์จีน

พินอิน

คำแปล

(tán / ถาน)

พูด / คุย

认为

(rènwéi / เริ่น เหวย)

เห็นว่า

怎么样

(zěnme yang / เจิ่น เมอ ยั่ง)

อย่างไร

(quán / ฉวน)

ทั้งหมด

 

คำอธิบาย

             “ย้อนกลับมาว่ากันอีกที” แสดงว่า “พูดไกลเลยเถิดไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้” จุดมุ่งหมายของการกล่าวคำนี้ก็คือ ดึงคู่สนทนากลับมายังปัญหาเดิมเพื่อ 1.ยืนกรานทัศนะของตัวเอง 2.ดึงดันที่จะให้คนอื่นเข้าใจและยอมรับความคิดเห็นของตน อย่างเช่นในประโยคที่ 1 และ 2 หัวหน้าพยายามไกล่เกลี่ย สอนเหลาหลี่ให้ทำใจกว้างๆ เข้าไว้ ไม่ต้องเอาผิดเอาถูก เอาแพ้เอาชนะกับทุกคนในทันที แต่เหลาหลี่ก็ยังคงใช้ความใจแคบของตน ดึงหัวหน้ากลับสู่จุดเดิมของปัญหา ทำให้การไกล่เกลี่ยเหมือนพายเรือในอ่าง วนไปวนมาไม่คืบหน้า

 

คำพูดทำนองเดียวกัน

คำศัพท์จีน

พินอิน

*强聒不舍

(qiáng guā bù shě / เฉียง กวา ปู้ เฉ่อ)

这话看怎么说了

(zhè huà kàn zěnme shuōle /เจ้อ ฮว่า คั่น เจิ่น เมอ ชัว เลอ)

*คำสุภาพ

 

Cr. คำฮิตติดปากจีนกลาง