อาเซียน | 东盟 อาเซียน | 东盟 อาเซียน | 东盟

东南亚国家联盟(东盟)

dōngnányà guójiā liánméng (dōngméng) / ตง หนาน ย่า กั๋ว เจีย เหลียน เหมิง (ตง เหมิง)

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)

 

 

 

东盟目前共有十个正式的成员国

dōngméng mùqián gòngyǒu shí gè zhèngshì de chéngyuán guó

ปัจจุบันอาเซียนมี 10 ประเทศสมาชิกอย่างเป็นทางการ

 

 

 

1. 印度尼西亚

Yìndùníxīyà

 

ประเทศอินโดนีเซีย

 

 

 

2.马来西亚

Mǎláixīyà

ประเทศมาเลเซีย

 

 

3.菲律宾

Fēilǜbīn

ประเทศฟิลิปปินส์

 

 

4.泰国

Tàiguó

ประเทศไทย

 

 

5.文莱

Wén lái

ประเทศบรูไน

 

 

6.柬埔寨

Jiǎnpǔzhài

ประเทศกัมพูชา

 

 

 

7.老挝

Lǎowō

ประเทศลาว

 

 

 

8.缅甸

Miǎndiàn

ประเทศเมียนมาร์

 

 

9.新加坡

Xīnjiāpō

ประเทศสิงคโปร์

 

 

10.越南

Yuènán

ประเทศเวียดนาม

 

 

东南亚国家联盟(东盟)

dōngnányà guójiā liánméng (dōngméng) / ตง หนาน ย่า กั๋ว เจีย เหลียน เหมิง (ตง เหมิง)

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)

 

 

 

东盟目前共有十个正式的成员国

dōngméng mùqián gòngyǒu shí gè zhèngshì de chéngyuán guó

ปัจจุบันอาเซียนมี 10 ประเทศสมาชิกอย่างเป็นทางการ

 

 

 

1. 印度尼西亚

Yìndùníxīyà

ประเทศอินโดนีเซีย

 

 

 

2.马来西亚

Mǎláixīyà

ประเทศมาเลเซีย

 

 

3.菲律宾

Fēilǜbīn

ประเทศฟิลิปปินส์

 

 

4.泰国

Tàiguó

ประเทศไทย

 

 

5.文莱

Wén lái

ประเทศบรูไน

 

 

6.柬埔寨

Jiǎnpǔzhài

ประเทศกัมพูชา

 

 

 

7.老挝

Lǎowō

ประเทศลาว

 

 

 

8.缅甸

Miǎndiàn

ประเทศเมียนมาร์

 

 

9.新加坡

Xīnjiāpō

ประเทศสิงคโปร์

 

 

10.越南

Yuènán

ประเทศเวียดนาม

 

 

东南亚国家联盟(东盟)

dōngnányà guójiā liánméng (dōngméng) / ตง หนาน ย่า กั๋ว เจีย เหลียน เหมิง (ตง เหมิง)

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)

 

 

 

东盟目前共有十个正式的成员国

dōngméng mùqián gòngyǒu shí gè zhèngshì de chéngyuán guó

ปัจจุบันอาเซียนมี 10 ประเทศสมาชิกอย่างเป็นทางการ

 

 

 

1. 印度尼西亚

Yìndùníxīyà

ประเทศอินโดนีเซีย

 

 

 

2.马来西亚

Mǎláixīyà

ประเทศมาเลเซีย

 

 

3.菲律宾

Fēilǜbīn

ประเทศฟิลิปปินส์

 

 

4.泰国

Tàiguó

ประเทศไทย

 

 

5.文莱

Wén lái

ประเทศบรูไน

 

 

6.柬埔寨

Jiǎnpǔzhài

ประเทศกัมพูชา

 

 

 

7.老挝

Lǎowō

ประเทศลาว

 

 

 

8.缅甸

Miǎndiàn

ประเทศเมียนมาร์

 

 

9.新加坡

Xīnjiāpō

ประเทศสิงคโปร์

 

 

10.越南

Yuènán

ประเทศเวียดนาม